Home / Toegankelijke site

Toegankelijke website

Gemeente Leiden heeft een zeer toegankelijke website. Dat betekent dat de site door iedereen goed te gebruiken is. In januari 2012 is de site getest door een officiële keuringsinstelling. Toen bleek dat hij voldeed aan de strengste normen van de Webrichtlijnen. Wij mochten daarom het waarmerk drempelvrij met de drie sterren onze website voeren. Begin 2013 hebben wij ervoor gekozen om de site niet te laten hertoetsen door een keuringsinstelling. Dat spaart veel geld uit. Dat geld geven we liever uit aan andere dingen.
Eind 2014 scoorden we met de website 97. 9% in de Benchmark digitale dienstverlening overheid van Ernst & Young.
Voor 2015 richten we onze aandacht op het voldoen aan de nieuwe versie van de Webrichtlijnen: Webrichtlijnen2.

Wat doen we?

De gemeente doet verschillende dingen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat hij voor iedereen goed te gebruiken is:

  • Nieuwe modules worden getest op Webrichtlijnen. Indien nodig passen we zaken aan
  • We nemen steekproeven om te kijken of bestaande pagina's toegankelijk zijn. Indien nodig passen we zaken aan
  • Modules die niet voldoen aan de Webrichtlijnen plaatsen we niet op de site

Uitzonderingen

Op een paar punten voldoet de gemeentesite op dit moment nog niet aan de strengste eisen.

  • Enkele formulieren uit ons Digitaal Loket
  • Enkele productpagina's uit ons Digitaal Loket

Met de introductie van de Toolkit ter vervanging van de huidige formulierengenerator, later in 2015, hebben we de technische mogelijkheid om aan de eisen van Webrichlijnen2 te voldoen.

Reageren

Mocht u iets op onze site tegenkomen dat niet toegankelijk is, kunt u dat melden aan de webredactie, via het contactformulier.