Beschermd wonen en woningaanpassingen

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel.

Kijk op de website 'Wegwijs in beschermd wonen' voor artikelen met informatie over beschermd wonen.

Wilt u gebruik maken van beschermd wonen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kijk op Regelhulp voor meer informatie.

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen zijn veranderingen in de woning zodat u als u een beperking hebt, of uw kind(eren) met een beperking, (langer) thuis kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • drempels verwijderen;
  • keuken aanpassen;
  • bredere deuren;
  • lichtschakelaars op zithoogte;
  • badlift of douchestoel;
  • toiletverhoger;
  • elektrische deuropener;
  • lichtflitsbel.

Voor sommige aanpassingen in de woning kunt u bij de gemeente een aanvraag doen, voor andere aanpassingen kunt u terecht bij de zorgverzekeraar. Meer hierover kunt u lezen op Regelhulp.

Vragen over beschermd wonen en woningaanpassingen

Met al uw vragen over beschermd wonen en woningaanpassingen kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam in uw buurt. 

Innovatiebudget voor pilots Beschermd Wonen

De gemeenten in Holland Rijnland hebben budget beschikbaar gesteld voor innovatieve pilots Beschermd Wonen. Deze pilots moeten het mogelijk maken dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en daarbij passende begeleiding en ondersteuning ontvangen.

Heeft u een goed idee? Laat het dan weten! Pilotaanvragen kunnen vanaf 1 juni t/m 1 september 2017 ingediend worden. Kijk hier voor meer informatie over het innovatiebudget, de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Veelgestelde vragen over beschermd wonen

Toon alles / Verberg alles

Wat is er in 2015 veranderd bij beschermd wonen?

Beschermd wonen (GGZ-C pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo 2015. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Had u op 31 december 2014 een geldig AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan geldt het overgangsrecht voor u.

Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning). Voor beschermd wonen kan het overgangsrecht tot 1-1-2020 duren.

Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als:

  • Uw AWBZ-indicatie eerder stopt. De einddatum staat op uw indicatie. 
  • U een nieuw aanbod krijgt van de gemeente, en u daarmee akkoord gaat.
Waar moet ik zijn met mijn vragen over beschermd wonen als ik niet in Leiden woon, maar wel in de regio?

Woont u niet in Leiden, maar in Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten of Zoeterwoude?

Dan kunt u met uw vragen over beschermd wonen ook bij de gemeente Leiden terecht.

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen aan?

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen kunt u bij de gemeente aanvragen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor beschermd wonen?

Als u 24 uur per dag zorg nodig hebt en daarom in een instelling voor beschermd wonen woont, dan ontvangt u die zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een deel van de kosten moet u zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en de zorg die u ontvangt.

Kijk op Regelhulp voor meer informatie over dit onderwerp.

Mag ik zelf een plek kiezen, als ik gebruik maak van beschermd wonen?

Ja, u kunt zelf uit verschillende plekken voor beschermd wonen kiezen. U kunt kiezen uit zorgorganisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.

Natuurlijk kan het gebeuren dat de organisatie waar u het liefst gaat wonen, geen plek meer beschikbaar heeft. We helpen u dan bij het kiezen van een andere plek die bij u past.

Logo contact

Ik wil graag contact.
Ik wil graag een melding doen.

Ik wil een voorziening aanvragen met / zonder DigiD.
Ik wil een voorziening verlengen met / zonder DigiD.

Afbeelding werk en inkomen

Ik heb een vraag over
werk en inkomen

Afbeelding jeugdhulp

Ik heb een vraag over
jeugdhulp