Wat gebeurt met mijn gegevens?

Welke persoonlijke gegevens bewaart de gemeente?

Wij bewaren alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u te ondersteunen bij uw hulpvraag. De gegevens die we opslaan, gebruiken we alleen voor het behandelen van uw hulpvraag.

We bewaren uw gegevens maximaal 15 jaar. Alleen als dat voor de ondersteuning aan u nodig is, bewaren we de gegevens langer.

Wie kunnen mijn gegevens zien?

Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw hulpvraag kunnen uw gegevens inzien.

Wij delen uw gegevens alleen als u daarvoor toestemming geeft en ook alleen maar wanneer dit vanwege uw hulpvraag nodig is. Alleen in een situatie waarin er gevaar dreigt voor uw veiligheid of gezondheid en/of die van uw omgeving, mogen wij uw gegevens ook delen met partijen die niet direct bij uw zorg betrokken zijn, bijvoorbeeld met het Jeugd- en Gezinsteam of met de politie.

Kan ik zelf mijn gegevens inzien?

Uiteraard kunt u zelf uw eigen dossier inzien. Daarvoor moet u wel een schriftelijke aanvraag doen. U krijgt binnen vier weken antwoord op uw aanvraag.

Heeft u meer vragen over uw privacy?

De gemeente Leiden heeft een Privacyprotocol WMO en het beleid over gegevensbescherming vastgesteld. Zie verder ook de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen over privacy

Toon alles / Verberg alles

Welke mensen kunnen mijn dossier inzien?

Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw hulpvraag kunnen uw dossier inzien.

Deelt de gemeente mijn gegevens met andere instanties?

Wij delen uw gegevens alleen met instanties die betrokken zijn bij uw zorg of ondersteuning, en alleen als dat nodig is om u goed te ondersteunen.

Alleen in een situatie waarin er gevaar dreigt voor uw veiligheid of gezondheid en/of die van uw omgeving, mogen wij uw gegevens ook delen met partijen die niet direct bij uw zorg betrokken zijn. Bijvoorbeeld met het Jeugd- en Gezinsteam of met de politie.

Welke gegevens bewaart de gemeente?

Wij bewaren alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben om u ondersteuning te bieden bij uw hulpvraag. We gebruiken uw gegevens niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor we ze van u gevraagd hebben.

Meer informatie staat in het privacyprotocol Wmo.

Kan ik mijn eigen gegevens inzien?

Uiteraard kunt u uw eigen gegevens inzien. U kunt dat schriftelijk aanvragen. Binnen vier weken krijgt u antwoord op uw aanvraag.

Kan ik de gegevens die de gemeente over mij bewaart, laten veranderen, verwijderen en/of afschermen?

Staan er onjuistheden in de gegevens die de gemeente over u bewaart? Of vindt u dat we uw gegevens moeten verwijderen of afschermen? Dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. Binnen vier weken laten we u weten wat we beslissen over uw aanvraag.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens?

De wettelijke maximale bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Alleen als het voor de ondersteuning bij uw hulpvraag nodig is om uw gegevens langer te bewaren, doen we dat.

Waar kan ik terecht met vragen en/of klachten?

Wij vinden het belangrijk om u goed te helpen. Heeft u een vraag over de hulp die we u bieden? Of heeft u er klachten over? Neem dan eerst contact op met het Sociaal wijkteam in uw buurt. De contactgegevens van de teams vindt u hier.

Komt u er met de medewerker van het Sociaal wijkteam niet uit? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijk klachtenambtenaar bij de gemeente Leiden. Meer informatie is hier te vinden.

Waar kan ik meer algemene informatie vinden over privacy en mijn rechten?

Wilt u meer weten over uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Hoe we hiermee omgaan, staat in het Privacyprotocol Wmo en in het Beleid gegevensbescherming.

Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom bewaren de gemeente en het sociaal wijkteam mijn persoonlijke gegevens?

Om u goed te kunnen ondersteunen bij de vragen die u heeft, moeten we een aantal persoonlijke gegevens van u weten. We bewaren die gegevens omdat we u niet telkens hetzelfde opnieuw willen vragen.

Vooraf laten we u weten welke gegevens we nodig hebben, wat we met die gegevens doen en waar we ze opslaan. We houden ons bij het gebruiken en opslaan van uw gegevens aan de wet- en regelgeving die daar over gaat, onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Moet ik altijd schriftelijk mijn toestemming geven voor het gebruik van mijn gegevens?

Nee, we hebben niet altijd uw schriftelijke toestemming nodig om uw gegevens te mogen vragen en op te slaan.

We vragen u alleen om schriftelijke toestemming als we gegevens nodig hebben waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat om die vast te leggen, en die wel belangrijk is om u goede zorg of ondersteuning te geven.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

De gemeente heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens goed te beschermen. We zorgen er zo voor dat alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn, bij uw gegevens kunnen.

Hoe we uw gegevens beschermen, kunt u lezen in de volgende documenten:

Logo contact

Ik wil graag contact.
Ik wil graag een melding doen.

Ik wil een voorziening aanvragen met / zonder DigiD.
Ik wil een voorziening verlengen met / zonder DigiD.

Afbeelding werk en inkomen

Ik heb een vraag over
werk en inkomen

Afbeelding jeugdhulp

Ik heb een vraag over
jeugdhulp