Wat is een persoongebonden budget?


Een persoonsgebonden budget is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:

  • begeleiding in het dagelijks leven;
  • huishoudelijke hulp;
  • dagbesteding of logeeropvang;
  • een individuele vervoersvoorziening;
  • woningaanpassingen of een rolstoel.

Meer informatie

Lees alle informatie over het pgb op Regelhulp.

Vragen over het pgb

Heeft u vragen over het pgb, of wilt u een pgb aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Logo contact

Ik wil graag contact.
Ik wil graag een melding doen.

Ik wil een voorziening aanvragen met / zonder DigiD.
Ik wil een voorziening verlengen met / zonder DigiD.

Afbeelding werk en inkomen

Ik heb een vraag over
werk en inkomen

Afbeelding jeugdhulp

Ik heb een vraag over
jeugdhulp