Veelgestelde vragen over begeleiding en kortdurend verblijf

Toon alles / Verberg alles

Wie zijn de zorgaanbieders begeleiding voor de Leidse regio?

Zie de folder Zorgaanbieders begeleiding in de Leidse regio.

Ik ontvang op dit moment zorg of ondersteuning vanuit de AWBZ. Wat gaat er voor mij veranderen?

Vanaf 1 januari 2015 valt de AWBZ begeleiding (individueel en groep) onder de Wet Wmo 2015. Indien u een AWBZ indicatie heeft voor begeleiding is er een overgangsrecht van toepassing. Dit betekent, dat u nog maximaal een jaar (= t/m 31 december 2015) recht heeft op begeleiding volgens uw huidige indicatiebesluit.

Wat verwacht de gemeente van mij?

Met betrekking tot het overgangsrecht van AWBZ naar Wmo 2015 hoeft u niets te doen. U heeft van de gemeente een brief ontvangen. Op de website staan de brieven die verzonden zijn. Wanneer er veranderingen zijn, uw indicatie eindigt of u vragen heeft kunt u contact opnemen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Meer informatie over het Sociaal Wijkteam vindt u bij de veelgestelde vragen Sociaal Wijkteam.

Wat staat er in de overgangsregeling?

Er komt een overgangsregeling. Deze geldt voor cliënten met een AWBZ-indicatie die op 1 januari 2015 nog geldig is. Het gaat om indicaties voor begeleiding, kortdurend verblijf of beschermd wonen (ZZP-C). Deze cliënten houden aanspraak op AWBZ-zorg. Tot de gemeente een besluit neemt over ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit doet de gemeente uiteraard samen met u.

De aanspraak op AWBZ-zorg blijft maximaal 1 jaar geldig:

Is de einddatum van uw indicatie in de loop van 2015: het overgangsrecht stopt op die dag in 2015.

Is de einddatum 1-1-2016 of later: het overgangsrecht stopt op 1-1-2016.

Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat. Dat is dus tot uiterlijk 1-1-2016.

De aanspraak op beschermd wonen, blijft tenminste 5 jaar geldig. Behalve wanneer uw indicatie eerder afloopt.

Moet ik (meer) gaan betalen voor de zorg?

In de AWBZ en de huidige Wmo 2007 wordt al een eigen bijdrage gevraagd voor hulp bij het huishouden, begeleiding, beschermd wonen en persoonlijke verzorging. In de nieuwe situatie zal voor meer mensen gelden dat zij zelf hun hulp moeten regelen. Dit betekent dan dat u iemand in uw omgeving vraagt het te doen of dat u het zelf moet betalen. Als u wel in aanmerking komt voor ondersteuning van de gemeente, dan zal er waarschijnlijk ook een eigen bijdrage zijn. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid ondersteuning, uw gezinssamenstelling en het inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int, rechtstreeks bij u, de eigen bijdrage per vier weken.

Verandert er iets bij kortdurend verblijf?

De maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben. Een indicatie voor kortdurend verblijf wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar. Maakt u gebruik van kortdurend verblijf, in bijvoorbeeld een gehandicapteninstelling, verpleeghuis of verzorgingshuis? Vanaf 1 januari wordt de (her)beoordeling afgegeven door de medewerker van het Sociaal Wijkteam. Meer informatie over het Sociaal Wijkteam vindt u bij de veelgestelde vragen Sociaal Wijkteam.

Word ik straks opnieuw geïndiceerd?

Dat is mogelijk. Wanneer er veranderingen zijn, uw indicatie eindigt of u vragen heeft kunt u contact opnemen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Er zal een gesprek met u plaatsvinden, waarin met u wordt gekeken welke oplossing het beste is voor uw vraag of probleem. We noemen het dan geen indicatie, zoals in de AWBZ, maar gaan kijken naar een maatwerkoplossing.

Meer informatie over het Sociaal Wijkteam vindt u bij de veelgestelde vragen Sociaal Wijkteam.

Kan ik mijn eigen hulp/begeleider behouden?

Dat is niet zeker. Er zijn twee opties voor het verloop van uw huidige zorg. Dit noemen we ook wel het overgangsrecht. Loopt uw indicatie af in 2015? Dan heeft u tot die datum overgangsrecht. Loopt uw indicatie door tot na 1 januari 2016? Dan stopt uw overgangsrecht op 1 januari 2016.

Bij deze overgang blijft u geen recht houden op dezelfde zorgverlener. Als het overgangsrecht afloopt gaan we met u in gesprek. Hierbij kijken we of en welke ondersteuning nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplosing. We weten nu niet of u ook uw huidige hulp/begeleider kunt houden. Dit hangt af van het gesprek en uw eigen keuze.

Kan ik bij dezelfde organisatie blijven?

Dat is niet zeker. Het overgangsrecht geeft niet aan dat u recht heeft op dezelfde zorgorganisatie. We begrijpen dat de meeste klanten hun huidige zorgverlener willen houden. De gemeente vindt dit ook belangrijk. Als het overgangsrecht afloopt gaan we met u in gesprek. Hierbij kijken we of en welke ondersteuning nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplosing. We weten nu niet of u ook uw huidige hulp/begeleider kunt houden. Dit hangt af van het gesprek en uw eigen keuze.

Mag ik zelf kiezen van welke aanbieder ik zorg wil?

Ja, u mag zelf kiezen. We vinden het belangrijk dat u kunt kiezen uit verschillende aanbieders. U kunt kiezen uit zorgorganisaties waar de gemeente een overeenkomst mee heeft afgesloten. Voor begeleiding heeft de gemeente met ongeveer 60 organisaties een overeenkomst afgesloten. Bij een maatwerkvoorziening kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Hierover kunt u meer lezen bij de vragen en antwoorden over het pgb.

Kan ik straks nog zorg inkopen bij een organisatie die niet in mijn gemeente gevestigd is?

Dat kan indien de partij een contract met ons heeft gesloten.

Kan ik straks nog wel naar een verzorgingshuis?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor het wonen in een verzorgings– of verpleeghuis hebt u een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24 uurs toezicht) zullen een indicatie krijgen waarmee ze gewoon naar een verpleeghuis kunnen. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg. Voor mensen die nu in een verzorgingshuis wonen, hebben de gewijzigde regels geen gevolgen, zij behouden hun plek in het verzorgingshuis.

Welke zorg krijg ik in 2015 als ik op 31 december 2014 zorg ontvang of op een wachtlijst sta?

Zowel voor volwassenen, ouderen als kinderen geldt dat zorg die voor 31 december 2014 is ingezet ook in 2015 wordt voortgezet, omdat de indicatie nog maximaal een jaar geldig blijft. Ook mensen op de wachtlijst krijgen nog de zorg waarvoor ze geïndiceerd zijn. Dit is op landelijk niveau afgesproken in de overgangsregelingen.

Er wordt straks meer begeleiding in dagopvang geboden en minder individueel aan huis. Heeft dit consequenties?

Er wordt meer begeleiding en training in groepsverband en in de buurt aangeboden. Bijvoorbeeld trainingen om administratie bij te houden, kookgroepen of plannen. Op deze manier komen inwoners die hier behoefte aan hebben ook onder de mensen. Zo werken ze aan een sociaal netwerk, maar leren of onderhouden ze ook vaardigheden die hen helpen zelfstandig te blijven wonen.

Hoe kan ik het regelen dat ik langer thuis kan blijven wonen?

U gaat samen met familie, buren, kennissen zoeken naar oplossingen. De gemeente kan u verder informeren over de mogelijkheden in uw buurt, zoals ondersteuning door vrijwilligers en respijtzorg om uw mantelzorgers te ontlasten. Zij gaat met u in gesprek om gezamenlijk met u een plan te maken. 

Nadere informatie

Als u vragen heeft, kunt u altijd een gesprek aanvragen met het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Vanzelfsprekend kan een familielid, buurvrouw of iemand anders ook deelnemen aan dat gesprek.

U kunt ook bellen naar 14071, keuzenummer 4. De medewerkers van het Servicepunt zorg en informatie zullen u verder helpen. Ook kunt u informatie opzoeken via www.leiden.nl/leidenverandert.nl.

Logo contact

Ik wil graag contact.
Ik wil graag een melding doen.

Ik wil een voorziening aanvragen met / zonder DigiD.
Ik wil een voorziening verlengen met / zonder DigiD.

Afbeelding werk en inkomen

Ik heb een vraag over
werk en inkomen

Afbeelding jeugdhulp

Ik heb een vraag over
jeugdhulp