In 2018 wordt kentekenparkeren ingevoerd voor onder andere de gehandicaptenparkeerkaart. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart in Leiden? U ontvangt twee weken voor de invoeringsdatum een brief met informatie over wat kentekenparkeren is en wat het voor uw gehandicaptenparkeerkaart betekent. De nieuwe invoeringsdatum maken wij bekend op deze website en in de Stadskrant.  

Waar mag ik met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?

gehandicapten parkeren

Gehandicaptenparkeerplaats

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool.

Een aantal zaken blijft na de invoering van het kentekenparkeren gelijk. Zo moet u bij een algemene gehandicaptenparkeerplaats nog steeds uw kaart op het dashboard leggen.

Betaald parkeren

Kort parkeren

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen voor 'kort parkeren'. Tijdens het parkeren moet de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto zijn aangebracht. U hoeft dus geen bewonersvergunning aan te vragen.

Let op: in zone A (centrum) bestaan naast plaatsen voor kortparkeren ook parkeerplekken die uitsluitend voor vergunninghouders zijn. Als u hier parkeert met uw gehandicaptenparkeerkaart moet u wel betalen; dat kan alleen met een dagkaart.

Wilt u met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren in betaald-parkeren-gebied, dan moet u vanaf 2018 de kentekens van de auto’s waar u regelmatig in (mee)rijdt, invoeren in het e-loket. Deze informatie gebruiken de scanauto's om het betaald parkeren te controleren. U hoeft de gehandicaptenparkeerkaart dan niet meer op het dashboard te leggen.  

parkeerverbodsbord

Parkeerverbod

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het bord 'Verboden te parkeren' staat (verkeersbord E1), zolang het verkeer niet wordt gehinderd of gevaar wordt veroorzaakt. U mag hier maximaal 3 uur staan. U moet daarom een parkeerschijf gebruiken.

In het centrumgebied van Leiden geldt overal een parkeerverbod, de zogenaamde parkeerverbodzone. Deze zone wordt door middel van verkeersborden gemarkeerd.

Ook na invoering van kentekenparkeren in 2018 kunt u hier gebruik van blijven maken. U legt uw gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerschijf op het dashboard.

Let op:

parkeren vergunninghouders

Parkeerplaatsen voor vergunninghouders

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u NIET gratis parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders. U moet op zo'n plaats het geldende tarief van een dagkaart betalen. Parkeerplaatsen voor vergunninghouders vindt u alleen in het centrum (zone A). In de nieuwe parkeerzone B kunt u op alle betaalde parkeerplaatsen met uw gehandicaptenparkeerkaart zonder bijbetaling parkeren. Meer informatie over de nieuwe parkeerzone vindt u bij het project Uitbreiding Betaald Parkeren.  

Parkeergarages

In garages, waar betaald parkeren geldt, dient u - ook met een gehandicaptenparkeerkaart - te betalen 

Gehandicaptenparkeerkaart

U kunt bij de gemeente een Europese Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Centrale registratie bij diefstal

Centrale registratie gehandicaptenparkeerkaart.

Veel gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart worden slachtoffer van een auto-inbraak, omdat hun kaart erg gewild is op de zwarte markt. Om daar een einde aan te maken is een centrale database voor de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten.

In dit digitaal magazine leest u alles over het hoe en waarom van de centrale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten.