Onderwijs aan jong kind

Welkom op de portal onderwijs van de gemeente Leiden. Hier vindt u informatie over de verschillende onderwijsvoorzieningen en projecten binnen het Leidse onderwijs.

Samen Spelen, Samen Leren - een dagje op de peuterspeelzaal.
Film voorschoolse voorzieningen