De gemeenteraad heeft op donderdag 16 februari 2017 besloten om het aanvullend krediet toe te kennen om de herinrichting van Noorderkwartier West uit te kunnen voeren volgens het Definitief Ontwerp van oktober 2016 (zie PDF bestanden onderaan deze pagina). Eind februari is aannemer Van der Meer uit Benthuizen geselecteerd.
In maart zijn de werkzaamheden in de Prins Frederikstraat gestart. Tijdens deze werkzaamheden stuitte Van der Meer al snel op een aantal kabels en leidingen dat zowel bij de gemeente Leiden als bij de nutsbedrijven niet bekend was. Het ging in totaal om 42 oliegevulde loze elektriciteitsleidingen, die allemaal uit de grond verwijderd moesten worden, voordat de aannemer verder kon met de werkzaamheden. Al met al is hierdoor een flinke vertraging ontstaan.

De werkzaamheden duren tot eind 2017. De huidige planning ziet er als volgt uit: