Groenoord

De gemeente is bezig met de herontwikkeling van het gebied rondom de voormalige Groenoordhallen. Groenoord wordt een aantrekkelijk gebied waar jong en oud kunnen wonen en werken. De stadswijk bestaat uit woningen die nostalgie en levenslust uistralen, met mooie gevels en hoge ramen, stijlvolle balkons en dakkapellen. De huizen in Groenoord zijn woningen van nu met een historische tint. 

Het project bestaat uit de volgende deelprojecten: 

  • Ontwikkeling woningen, bedrijvigheid en voorzieningen op het voormalig Groenoordhallenterrein
  • Aanleg Hallenweg
  • Herinrichting Floris Versterlaan:  het definitieve ontwerp (pdf, 3.6M)
  • Herontwikkeling van bedrijventerrein De Hallen

Gabriel Metzustraat

Gabriel Metzustraat plattegrond

Thunnissen Ontwikkeling is gestart met de bouw van veertien woningen op het perceel aan de Gabriël Metzustraat - Floris Vesterlaan. Het plan kunt u online bekijken op www.Leidscheheeren.nl. De woningen worden naar verwachting opgeleverd in het tweede kwartaal van 2016. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het bouwplan wordt een ontwerp gemaakt. Het gaat hierbij om een ontwerp voor onder andere parkeerplaatsen, groen, trottoirs en openbare verlichting. Het ontwerp heeft betrekking op gebied zoals op de foto aangegeven. De inrichting zal aansluiten op de bestaande openbare ruimte van de Gabriël Metzustraat en Floris Versterlaan. Nadere informatie volgt zodra het ontwerp gereed is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071 of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact. Vraagt u dan naar mevr. C. Arendz van de afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken.

Voor vragen aan ontwikkelaar Thunnissen kunt u bellen naar (023) 548 54 54 en mailen naar bouw@thunnissen.nl.

Workshops Groen en Spelen

Workshop op 3 september 2015
workshop op 3 september 2015
Kinderworkshop op 7 oktober 2015
Kinderworkshop op 7 oktober 2015
Workshop op 7 oktober 2015
Workshop op 7 oktober 2015
Workshop samenvatting
Workshop samenvatting

Wijkvertegenwoordiging wonen in Groenoord

Names de wijk praten een aantal buren al op regelmatige basis met de gemeente, dat zijn Jenny van Houten en Drieske Mangnus. Om het draagvlak van deze vertegenwoordiging groter te maken, ontwikkelen zij op korte termijn een forum waardoor er vanuit de vertegenwoordiging met de buurt gecommuniceerd kan worden. Binnenkort ontvangt u daarom uw eigen inlogcode voor dit forum, zodat we ook zeker zijn van een afgeschermde omgeving. Heeft u voor die tijd punten die u aan de vertegenwoordiging mee wilt geven, dan kunt u hiervoor het mailadres info@woneningroenoord.nl gebruiken.

Verslag van het overleg met de wijkvertegenwoordiging d.d. 17 maart 2015
verslag van de wijkschouw d.d. 15 aug 2016

Ontwikkeling fase 1 en 2

Op de locatie van de voormalige Groenoordhallen wordt vanaf december 2010 een woonwijk gerealiseerd. Ontwikkelaar is Ymere. De realisatie van het plan is onderverdeeld in twee fases. Fase 1 bestaat uit acht bouwblokken en is eind 2010 in aanbouw gegaan. De verwachting is dat in 2016 alle blokken van fase 1 gereed zijn.

Ymere heeft aan de gemeente laten weten de ontwikkeling van fase 2 voorlopig uit te stellen tot na 2017. Dat betekent dat de grond van fase 2 voorlopig niet tot ontwikkeling komt.

Meer informatie over de nieuwe woonwijk is te vinden op de site van het Informatiecentrum Groenoord.

Kruispunt Leidatoweg/Stedenspelstraat/Evenementenlaan

Door de slagboom bij de parkeerplaats van de Eschertoren, heeft gemotoriseerd verkeer dat de slagboom niet kan passeren geen mogelijkheid om te keren op de Leidatoweg. Daarom verbreden we tijdelijk de huidige fietsdoorgang tussen de Leidatoweg en de Evenementenlaan. De doorgang is dan ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer dat per abuis doorrijdt en voor een dichte slagboom staat, kan dan via de Stedenspelstraat weer terugrijden.

Schetsontwerp Leidatoweg-Stedenspelstraat

Bedrijventerrein De Hallen

In 2007 was het uitgangspunt dat de gemeente Leiden zou komen tot de herontwikkeling van het gehele  terrein. Doelstelling was een hoogwaardig en aantrekkelijk bedrijventerrein te creëren dat aansluiting zou vinden bij de nieuwe wijk Groenoord. Gaande de tijd werd duidelijk dat de ambitie van de gemeente te hoog was. Bovendien gooide de vastgoedcrisis roet  in het eten. In 2014 is echter besloten om de gronden actief in de markt te gaan zetten om opbrengst en fysiek resultaat te verkrijgen. Thans worden er met twee geïnteresseerde marktpartijen  verkennende gesprekken gevoerd over de verkoop van de kavels.

  •  *
  •  *
  •  *
Abonneren op nieuwsbrief? Vul uw gegevens in!
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar