Home /Bereikbaarheid / Voetgangers

Leiden Bereikbaar - Voetganger

Praktisch alle verkeersdeelnemers zijn voor een deel van hun verplaatsing voetganger, of het nu is voordat op de fiets wordt gestapt of nadat iemand de auto uitstapt. Een goede plek voor de voetganger in de openbare ruimte is dan ook belangrijk.

De komende jaren wordt er gewerkt aan het verbeteren van de looproutes van station Leiden Centraal naar het Bio Science Park en van het station naar de binnenstad. Ook worden er goede looproutes gerealiseerd vanaf de nieuwe parkeergarages. Verder is het voor de voetganger belangrijk dat in de ontwerpen van de openbare ruimte goed naar de belangen voor de voetganger wordt gekeken, ook van de kwetsbare doelgroepen hierbinnen.

Terug naar Leiden Bereikbaar.

Inrichting van de Breestraat; brede stoep voor de voetganger
Inrichting van de Breestraat; brede stoep voor de voetganger