Home /Bereikbaarheid / Lees meer........

Leiden bouwt aan haar toekomst en daar hoort een goede bereikbaarheid bij.

In Leiden wordt hard gewerkt. Een groot aantal bouwkranen verschijnt in het straatbeeld. De gemeente Leiden werkt aan een mooie en leefbare binnenstad met goede voorzieningen. De opnieuw ingerichte Breestraat is hier een goed voorbeeld van. maar ook buiten het centrum rijzen de bouwkranen boven de huizen uit. Een nieuwe Bèta-campus bij de Universiteit of de nieuwbouw rond het Kooiplein. Culturele instellingen worden verfraaid en uitgebreid, denk maar aan de Lakenhal of de verbouwing van Naturalis voor de komst van ‘onze’ T-rex. Al deze verbeteringen aan de stad zorgen voor nog meer toeristen, werkgelegenheid en woongenot.

Plannen en ambities

De Mobiliteitsnota en het Investeringsprogramma Infrastructuur beschrijven de plannen en ambities van de stad op het gebied van bereikbaarheid. De Mobiliteitsnota beschrijft wat we de komende jaren gaan doen en in het Investeringsprogramma Infrastructuur staat hoe we deze plannen en ambities gaan realiseren. Beide documenten zijn in 2015 vastgesteld. Met projecten in het investeringsprogramma willen we bijdragen aan een duurzaam Leiden en minder milieuhinder. Meer informatie over duurzame mobiliteit vindt u op de pagina van Duurzaam Leiden.

Aan de slag

De projecten die voortkomen uit de Mobiliteitsnota bevinden zich in verschillende fases. Een aantal grote projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad zullen vergroten is al gestart, denk aan de ontsluiting van het Bio Science Park, het aanleggen van snelfietspaden en de uitbreiding van het betaald parkeren. Andere projecten krijgen steeds meer vorm zoals de centrumroute of het digitaliseren van het parkeren. Ook zijn er projecten waar nog besluiten over genomen worden bijvoorbeeld de Leidse Ring Noord of Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Aan het werk OBSP - foto Hielco Kuipers
Aan het werk OBSP - foto Hielco Kuipers