Home /Bereikbaarheid / Verkeershinder
Afbeelding Leiden Bereikbaar

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten op het gebied van bereikbaarheid in de gemeente Leiden.

Herinrichting projecten binnenstad

maandag, 19 februari 2018

De gemeenteraad heeft de kaders voor verschillende projecten in de binnenstad vastgesteld.


Deelfietsen

Fietsen tussen Leiden CS en Leiden Bio Science Park

vrijdag, 2 februari 2018

Wie de komende tijd naar Leiden Bio Science Park reist, kan bij station Leiden Centraal een deelfiets pakken.


Unieke draaiende bruggen in de haven

vrijdag, 22 december 2017

Kleine Havenbrug en Scheluwbrug


Make-over voor Morsstraat

donderdag, 21 december 2017

Afgelopen dinsdag nam het college het Uitvoeringsbesluit om de straat opnieuw in te richten.


5 tracédelen Leidse Ring Noord

vrijdag, 15 december 2017

Stand van zaken en planning De geactualiseerde verkeerscijfers die in de zomer van 2017 bekend zijn geworden voorspellen op sommige delen van de Leidse Ring Noord meer verkeersdrukte. Deze informatie zorgt ervoor dat het Kaderbesluit voor de Leidse...


Kleine Havenbrug - Scheluwbrug | t/m medio 2018 | (gedeeltelijk) afgesloten

maandag, 6 november 2017

Aannemersbedrijf Gebr. Griekspoor renoveert twee monumentale fiets- en voetgangersbruggen. De Kleine Havenbrug en de Scheluwbrug worden in oude glorie hersteld en kunnen na de renovatie weer opendraaien. . De Scheluwbrug is de brug tussen de...


Garenmarkt | februari 2017 t/m begin 2020 | Bouw parkeergarage

dinsdag, 17 januari 2017

De bouw van de ondergrondse parkeergarage Garenmarkt is in volle gang. Er zijn diverse omleidingsroutes ingesteld, zodat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Alternatieve parkeermogelijkheden zijn onder meer in de parkeergarage Breestraat en...


11 t/m 14 december werkzaamheden Oude Spoorbaan Leiderdorp

donderdag, 10 december 2015

In het weekend van vrijdag 11 december 2015 vanaf 19:00 uur tot en met maandag 14 december tot 06:00 uur worden herstelwerkzaamheden aan het wegdek en brugdek op de Oude Spoorbaan uitgevoerd. Het gaat om het gedeelte tussen Engelendaal en de rotonde...


Strooiseizoen geopend

maandag, 23 november 2015

In de nacht van zondag op maandag is er preventief gestrooid om gladheid op fietspaden en bruggen te voorkomen. Zodat iedereen veilig van A naar B kan fietsen. Vooral in de ochtendspits is het druk op de fietspaden met forenzen en schoolgaande...


Informatiebijeenkomst Leidse Ring Noord: verkeer, lucht en geluid

maandag, 2 november 2015

De afgelopen maanden zijn inwoners, ondernemers en raadsleden geïnformeerd en geraadpleegd over de plannen voor de Leidse Ring Noord. Tijdens informatiebijeenkomsten werden veel vragen gesteld over de berekeningen van verkeersintensiteiten,...


Twee weekendafsluitingen A4 ri. Amsterdam afrit 6 en N446

woensdag, 21 oktober 2015

Op de N446 bij Hoogmade vinden in oktober en november 2015 meerdere weekendafsluitingen plaats. Het betreft het weggedeelte van afrit 6 Hoogmade vanuit Den Haag en de rotonde aan de kant van Hoogmade. De provincie Zuid-Holland voert in die periode...


Onderhoud Levendaal

vrijdag, 9 oktober 2015

Van maandag 26 oktober t/m zondag 1 november voert de gemeente Leiden onderhoudswerkzaamheden uit aan het Levendaal.


Meerdere weekendafsluitingen N206 en N447

dinsdag, 6 oktober 2015

Vrijdag 9 oktober 2015 21.00 uur tot maandag 26 oktober 2015 06.00 uur Op de N206 en N447 bij Leiden vinden in oktober meerdere weekendafsluitingen plaats. Het betreft het weggedeelte vanaf Voorschoten bij de Hooghkamerbrug tot de Lammebrug in...


De aansluiting van de Molentocht op het kruispunt

Aansluiting woonwijk VerdeVista op Willem van der Madeweg

maandag, 5 oktober 2015

Op 22 september 2015 is aannemingsbedrijf BAM Infra gestart met werkzaamheden om de Molentocht aan te sluiten op het kruispunt Willem van der Madeweg – Fortunaweg. De Molentocht, de weg over het nieuwe viaduct over de A4 ter hoogte van de...


Informatiebijeenkomst verkeersonderzoek Pieterswijk

donderdag, 24 september 2015

De gemeente Leiden heeft samen met de Vereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft als doel de mogelijkheden te onderzoeken om het doorgaand autoverkeer op de Langebrug te...


N441 Wassenaar: inloopavond in september

donderdag, 17 september 2015

De provincie Zuid-Holland organiseert op dinsdag 29 september 2015 een inloopavond over de geplande werkzaamheden aan de N441 bij Wassenaar. Het betreft het weggedeelte van de N441 in beide richtingen vanaf de rotonde Katwijkseweg/ Kokshornlaan tot...


Herinrichting Oegstgeesterweg

donderdag, 10 september 2015

Voorlopig ontwerp gereed


N206 en N447 Leiden: inloopavond in september

dinsdag, 8 september 2015

De provincie Zuid-Holland organiseert op dinsdag 22 september 2015 een inloopavond over de geplande werkzaamheden aan de N206 en N447 bij Leiden. Het betreft het weggedeelte vanaf Voorschoten bij de Hooghkamerbrug tot de Lammebrug in Leiden....


N206 Eerste weekendafsluiting in september uitgesteld

vrijdag, 4 september 2015

In tegenstelling tot het bericht van 17 augustus 2015 vindt op de N206 tussen de Knoop Leiden-West, Katwijk en Noordwijk geen weekendafsluiting plaats van vrijdag 4 september 2015 tot maandag 7 september 2015. De geplande werkzaamheden zijn...


Werk aan kruispunt - Rooseveltstraat - Voorschoterweg

dinsdag, 25 augustus 2015

Op maandag 24 augustus is een start gemaakt met de aanpassing van het kruispunt Rooseveltstraat-Voorschoterweg. Er komen meer rijstroken op de Rooseveltstraat en bij de Vlietpoort. De Jacob van Campenlaan wordt doodlopend voor auto's.


Verkeersproef Oppenheimstraat - spitsafsluiting bij school

dinsdag, 25 augustus 2015

Om de verkeerssituatie rond de St. Josephschool te verbeteren is de gemeente Leiden in gesprek gegaan met de klankbordgroep Oppenheimstraat, de maatschappelijke partners in het gebied, verkeerskundig adviesbureau Witteveen & Bos en de wijkagent....


Informatiebijeenkomsten Leidse Ring Noord

donderdag, 13 augustus 2015

Na de zomervakantie worden er informatiebijeenkomsten over het project Leidse Ring Noord georganiseerd voor alle inwoners, ondernemers en andere belangstellenden.


Weekendafsluitingen A44 vanwege renovatie Brug Oude Rijn

maandag, 20 juli 2015

Rijkswaterstaat sluit gedurende drie weekenden in juli en augustus de A44 af voor renovatie van de Brug Oude Rijn bij Leiden. RWS vervangt het beweegbare deel van de brug, brengt een nieuw stalen brugdek aan, versterkt de brug en verricht diverse...


Asfalteren Lammenschansweg

maandag, 20 juli 2015

Van 26 tot en met 31 juli en van 9 tot en met 14 augustus wordt de Lammenschansweg tussen het Lammenschansplein en de Koninginnelaan opnieuw geasfalteerd.


Kenteken-parkeren vanaf eind 2016

donderdag, 21 mei 2015

Vanaf eind 2016 wordt het kenteken-parkeren in Leiden ingevoerd. Bezoekers kopen niet langer een parkeerkaartje maar voeren hun kenteken in en betalen met muntgeld of pinpas. Digitalisering parkeren De parkeercontroleurs kunnen op basis van uw...


Besluitvorming en inspraak uitbreiding betaald parkeren

dinsdag, 19 mei 2015

Waar kan ik nog op reageren?


Toekomstige zones betaald parkeren

Betaald parkeren in Leiden per 1 januari 2016

vrijdag, 15 mei 2015

Wat betekent dat voor mij?


Wanneer komt betaald parkeren in mijn straat?

vrijdag, 15 mei 2015

Invoering in vier fasen


Uitbreiding betaald parkeren in hoofdlijnen

vrijdag, 15 mei 2015

Invoering start op 1 januari 2016


Parkeren

Informatieavonden en inspraak uitbreiding betaald parkeren

donderdag, 7 mei 2015

Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders besluiten genomen over de uitbreiding betaald parkeren. Het zijn ontwerpbesluiten omdat ze nog kunnen worden aangepast naar aanleiding van zienswijzen.


Maatregelen voor een veiligere Trekvlietbrug

donderdag, 7 mei 2015

Op de Trekvlietbrug wordt regelmatig te hard gereden. Soms zelfs zo hard dat automobilisten uit de bocht vliegen en op het fietspad of voetpad terecht komen. Na overleg tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland wordt er nu een aantal...


Vaststellen Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022

donderdag, 7 mei 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022 na inspraak vastgesteld en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.


Oplossing Leidse Ring vastgesteld

donderdag, 7 mei 2015

De colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en van Leiderdorp hebben de Reactienota Oplossing LAB071 vastgesteld. Zij stellen hun gemeenteraden voor de oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie,...


Werk aan de weg op Engelendaal Leiderdorp

woensdag, 18 maart 2015

Van 23 maart tot en met 23 augustus 2015 vinden wegwerkzaamheden plaats op Engelendaal in Leiderdorp. De kruisingen op Engelendaal worden opnieuw ingericht. Verkeer moet rekening houden met vertragingen. Het kruispunt Rietschans-van der Havelaan...


Logo Bereikbaar Haaglanden

Werkgevers: Denk mee en doe mee

woensdag, 4 maart 2015

Leiden werkt hard aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Zo komen er betere looproutes van en naar de binnenstad, kun je vaker en sneller met de bus, zijn er slimme routes voor auto’s met minder file en natuurlijk ook snelle en veilige...


Column Robert Strijk: Verkeer- en vervoerambities

donderdag, 5 februari 2015

Leiden heeft een nieuwe Mobiliteitsnota gemaakt. In deze nota staan alle ambities van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer.


Luchtkwaliteitsmeting

Gemeente Leiden meet luchtkwaliteit op busroutes in centrum

donderdag, 15 januari 2015

De gemeente Leiden gaat het komende jaar de luchtkwaliteit meten op de busroutes Hooigracht-Langegracht en de Breestraat. Op verschillende plekken langs de route worden buisjes opgehangen die de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht meten. Met de...


Ambassadeurs Bereikbaar Haaglanden

Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

maandag, 12 januari 2015

Vanuit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leiden maken werkgevers en wethouders zich sterk om gezamenlijk de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te bevorderen. De...


Niet meer parkeren bij Molen de Valk

dinsdag, 2 december 2014

Vanwege de bouw van de parkeergarage onder de Lammermarkt worden de parkeerterreinen Lammermarkt en Molen de Valk opgeheven. Het parkeerterrein Lammermarkt is al sinds half november niet meer beschikbaar.


Nieuwe dienstregelingen Arriva en NS

dinsdag, 2 december 2014

De nieuwe dienstregeling van Arriva gaat per 15 december in. Ook de NS komt met een nieuwe dienstregeling. Deze gaat op 14 december in.


Bromfietsers op de weg

dinsdag, 28 oktober 2014

Kruispunt Ommedijkseweg – Valkenburgseweg


Uitnodiging: denk mee over de beleidsnota mobiliteit

dinsdag, 28 oktober 2014

De gemeente Leiden werkt aan een nieuwe Mobiliteitsnota. Bewoners en verschillende partijen uit de stad en de regio zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over dit nieuwe beleidsplan over verkeer en vervoer. De eerste bijeenkomst vindt plaats...


Wethouder Robert Strijk

Wethouder Robert Strijk: 'Denkt u mee?'

dinsdag, 28 oktober 2014

'Leiden is goed bereikbaar. Via de A44 of verbrede A4, met de trein en lekker dichtbij Schiphol. Het wordt pas lastig als je Leiden in wil rijden. Op de invalswegen is het erg druk omdat er nog geen goed alternatief voor doorgaand verkeer is om...


Informatiebijeenkomst werkzaamheden N206 tussen Zoetermeer en Zoeterwoude

maandag, 20 oktober 2014

Maandag 27 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in Stompwijk


Laatste kans wandeling door verdiepte ligging A4

dinsdag, 14 oktober 2014

Rijkswaterstaat en de Combinatie A4 organiseren op zaterdag 18 oktober 2014 een open dag. Bezoekers kunnen voor de allerlaatste keer een kijkje nemen in de verdiepte ligging van de A4 bij Leiderdorp.


Verwijderen overbodige verkeersborden binnenstad

woensdag, 17 september 2014

De gemeente Leiden gaat overbodige borden uit de gehele binnenstad verwijderen. Begin dit jaar is begonnen met het in kaart brengen van deze overbodige verkeersborden.


Vervolg werkzaamheden rondweg Merenwijk

donderdag, 4 september 2014

Vanaf 15 september vervolgt de gemeente Leiden de werkzaamheden aan de rondweg in de Merenwijk. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in december 2014 gereed.


Proef met eenrichtingsverkeer

donderdag, 4 september 2014

Op 22 september start de gemeente Leiden een proef met eenrichtingsverkeer in de omgeving van de Lorentzschool.


Nieuw parkeerbeleid in Leiden

donderdag, 4 september 2014

Het college van burgemeester en wethouders wil betaald parkeren op grotere schaal invoeren in Leiden. Op deze pagina staan de hoofdlijnen van het voorstel. Op deze website en in de nota van uitgangspunten leest u het hele voorstel. Dit voorstel...


Laadpalen voor elektrische auto’s in Leiden

dinsdag, 2 september 2014

Voorstel voor aanbestedingsmethode laadpalen


Lammebrug van 25 tot 28 juli afgesloten

woensdag, 16 juli 2014

De provincie Zuid-Holland voert van vrijdag 25 juli tot en met maandagochtend 28 juli spoedonderhoud aan de Lammebrug (N206, tussen Lammenschansplein en Europaweg). Vanwege de werkzaamheden is een volledige stremming van de Lammebrug noodzakelijk...


Geactualiseerde fietsroute W4/A4 op te halen bij het stadhuis

woensdag, 16 juli 2014

In februari 2012 is de fietsroute W4/A4 uitgegeven. Vele honderden mensen hebben de route gefietst of zelfs gewandeld. Omdat sinds de eerste uitgave veel is veranderd in de W4-gebieden rond de A4 is de route geactualiseerd en aangepast aan de...


Werkzaamheden N206 Leiden-West

woensdag, 16 juli 2014

De provincie Zuid-Holland voert van begin juli tot medio september 2014 wegwerkzaamheden uit aan de N206, tussen de kruising met de N441 Wassenaarseweg en het Transferium Knooppunt Leiden-West (bij de McDonalds). Ook wordt gewerkt aan en onder het...


Leiden Marathon 18 mei

dinsdag, 13 mei 2014

Zondag 18 mei vindt de Leiden Marathon plaats. Het start- en finishgebied rondom het stadhuis is afgesloten voor verkeer. De doorkomst van de lopers op de verschillende afstanden kan op wegen in en rond het centrum zorgen voor vertraging.


Van der Werfstraat

Opknapbeurt Van der Werfstraat

dinsdag, 13 mei 2014

De Van der Werfstraat wordt de komende maanden volledig opnieuw bestraat. In de loop der jaren is de straat ongelijk geworden. Dat ziet er niet netjes uit en het kan hinderlijk zijn voor verkeer en voetgangers.


A4 en A44

Ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 ter inzage

dinsdag, 13 mei 2014

De provincie Zuid-Holland nodigt belanghebbenden uit voor een aantal inloopavonden over de RijnlandRoute. Op deze avonden liggen de ontwerp-tracébesluiten (OTB) ter inzage en kunt u vragen stellen.


Wijkactieplan Parkeren

dinsdag, 13 mei 2014

Om de parkeercapaciteit in de Merenwijk te vergroten, is het ‘Wijkactieplan parkeren Merenwijk’ opgesteld. Met dit plan worden er extra parkeerplaatsen aan de wijk toegevoegd. Ideeën hiervoor zijn door de bewoners zelf aangedragen.


Werkzaamheden rondweg Merenwijk

Werkzaamheden rondweg Merenwijk

dinsdag, 13 mei 2014

Tot eind juni 2014


Werkzaamheden kruispunt

Werkzaamheden kruispunten Hooigracht en Langegracht

dinsdag, 13 mei 2014

Momenteel wordt er gewerkt aan het kruispunt Hooigracht-Ir. Driessenstraat. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. Aan de zijde van Albert Heijn wordt nu gewerkt aan een nieuw trottoir. Hier komt ook een nieuw fietspad. Op de Hooigracht en de Ir....


Parkeren in Leiden na 1 april

dinsdag, 1 april 2014

Met ingang van 1 april 2014 zijn enkele parkeer- en vergunningsregelingen veranderd. Zo zijn de parkeerzones in de stad opgeheven en is er een parkeervergunning voor mantelzorgers en autodelers geïntroduceerd. Ook is het bedrag voor...


Veel variatie tijdens Modelspoordagen

woensdag, 26 maart 2014

Zaterdag 29 en zondag 30 maart rijden modeltreinen door het Informatiecentrum A4 in Leiderdorp. Op beide dagen is het informatiecentrum geopend van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Het festijn in Leiderdorp is onderdeel van de landelijke...


Rapportage ‘Prestaties Ringweg Oost en Route071 ten opzichte van LAB071

dinsdag, 11 maart 2014

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders is een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van de oplossing uit LAB071 en de plannen Ringweg Oost en Route071.