Ingebrekestelling in het kader van de Wet dwangsom

Te lang wachten op een beslissing? Stel de gemeente in gebreke!

Stel u vraagt een rolstoel aan of een parkeervergunning, een uitkering, een bouwvergunning, enzovoort. Allemaal zaken die even tijd vergen, maar niet té lang mogen duren. Daarom is aan al deze aanvragen én aan alle bezwaarschriften een wettelijke termijn gekoppeld waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen. Lukt dat niet dan moet de gemeente u een boete betalen.

Hoe werkt het?

Heeft de gemeente binnen de afgesproken termijn nog geen beslissing genomen over uw aanvraag? Vul dan, met behulp van uw DigiD, het formulier ingebrekestelling in en stuur het op. De ingebrekestelling verloopt vervolgens volledig automatisch. U ontvangt, na verzending, een e-mail ter bevestiging. Vervolgens krijgt de gemeente nog twee weken de tijd (vanaf het moment dat uw formulier ontvangen is) om uw aanvraag alsnog in orde te maken. Lukt dat niet, dan heeft u vanaf de eerste dag na deze twee weken recht op een vergoeding. De vergoeding is - voor elke dag dat er nog geen beslissing is genomen - voor de eerste twee weken € 20 per dag, voor de derde en vierde week € 30 per dag en daarna € 40 per dag, met een maximum van € 1260. LET OP, u mag het formulier dwangsom pas indienen op het moment dat de gemeente te laat is, niet eerder.

Stap voor stap
  1. U heeft binnen de wettelijke beslistermijn geen beslissing ontvangen over uw aanvraag.
  2. Vul het formulier ingebrekestelling met behulp van uw DigiD in;
  3. De gemeente ontvangt uw dwangsomformulier en heeft vanaf dat moment nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag, zonder dat u recht heeft op een vergoeding.
  4. Na twee weken nog geen beslissing ontvangen? U heeft recht op een vergoeding (= dwangsom). De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20 per dag, de volgende veertien dagen € 30 per dag en vervolgens veertien dagen € 40 per dag, met een maximum van € 1.260. De maximale looptijd is 42 dagen.
Uitzondering

Soms zijn er redenen om de wettelijke beslistermijn te verlengen, bijvoorbeeld omdat er meer informatie nodig is of omdat er sprake is van een bijzondere situatie. Is dat in uw geval aan de orde dan krijgt u hierover tijdig bericht.

De wettelijke beslistermijnen verschillen afhankelijk van wat (een rolstoel of een parkeervergunning, een uitkering, een bouwvergunning, enzovoort) u aanvraagt. U kunt de wettelijke beslistermijnen opvragen bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie over de Wet dwangsom van de rijksoverheid.

U kunt het formulier ingebrekestelling (PDF) ook downloaden en per post verzenden naar:
Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (voldoende frankeren).