Home /Publicaties / Laatste nieuws

Laatste nieuws

Werkbijeenkomst voor ondernemers

donderdag, 19 oktober 2017

Handen uit de mouwen voor sterke winkelgebieden


Organisaties vinden elkaar in Duurzame kilometers

donderdag, 12 oktober 2017

Het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, VNO-NCW West en gemeente Leiden hebben op 11 oktober de intentieverklaring ‘Duurzame kilometers’ ondertekend van Economie071.


Partners verlengen Economische agenda Leidse regio

donderdag, 12 oktober 2017

De 14 partners van Economie071 hebben hun economische samenwerking verlengd tot 2020. Ondernemersverenigingen, overheden en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio zetten daarmee opnieuw de schouders onder het realiseren van...


Toekomstvisie Leidse Regio: aan de slag met de inhoud

woensdag, 11 oktober 2017

Twee jaar geleden zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gestart met het realiseren van een gezamenlijke toekomstvisie voor de Leidse Regio. Deze toekomstvisie is in november 2016 unaniem vastgesteld.


Afval: Meer scheiden in Leiden

dinsdag, 10 oktober 2017

Het afvalbeleid is vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De gemeente kiest voor scheiding van plastic, metaal en drankenkartons na inzameling van het huishoudelijk restafval en een extra papiercontainer aan huis bij laagbouw. Hiermee wil de...


Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 10 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:


Leiden wordt steeds mooier!

maandag, 9 oktober 2017

‘Een mooie, groene en prettig leefbare woonomgeving,’ dat was de wens van het college van burgemeester en wethouders voor de inwoners van Leiden in 2014. Het Leidse bestuur wil er óók voor zorgen dat er voldoende woningen zijn voor iedereen in de...


Handen uit de mouwen voor klimaatbestendig Leiden

woensdag, 4 oktober 2017

Woensdag 4 oktober is de projectopdracht ‘Op weg naar een klimaatbestendig Leiden’ vastgesteld. Stevige ambities en concrete doelstellingen die moeten zorgen dat Leiden in 2030 geen wateroverlast meer kent in de stad. Leiden werkt met tien andere...


Collegebesluiten gemeente Leiden

woensdag, 4 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.


Leidse begroting 2018 aangeboden aan gemeenteraad

vrijdag, 29 september 2017

Wethouder Marleen Damen (Financiën) heeft de vierde en laatste programmabegroting van het huidige college van B en W aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Margreet van Wijk – Meijer. In deze begroting zijn de...


Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 26 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.


Deze projecten maken kans op de Rijnlandse Architectuurprijs

zaterdag, 23 september 2017

RAP Leiden maakt longlist met 26 projecten uit 10 gemeenten bekend


Collegebesluiten

woensdag, 13 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.


Tussenstand verkoop landgoed Endegeest

vrijdag, 8 september 2017

De gemeente Leiden en GGZ Rivierduinen zijn voornemens Landgoed Endegeest te gunnen aan een particuliere belegger. De koopovereenkomst wordt naar verwachting rond 20 september gesloten. Landgoed Endegeest is tot 1895 gebruikt als landhuis. Op...


Parkeerboetes gemeente Leiden

donderdag, 17 augustus 2017

-persverklaring-


Fietsrekken en scooter-/bakfietsvakken wisselen aan stadszijde

woensdag, 26 juli 2017

Dagelijks parkeren bijna 13.000 mensen hun fiets bij Leiden Centraal. Om het parkeren voor fietsers, scooters en bakfietsen rondom Leiden Centraal overzichtelijker te maken en de vindbaarheid van een plek te versnellen, komt er bij de SVB-stalling...