Home /Publicaties / Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Hieronder vindt u de gemeenteberichten van de gemeente Leiden van de afgelopen week. Oudere berichten kunt u terugvinden in het archief.

Ontwerp bestemmingsplan Kanaalpark en ontwerpbesluit hogere waarde Kanaalpark 141

donderdag, 23 maart 2017


Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020

donderdag, 23 maart 2017


Straatnamen in Leiden

donderdag, 23 maart 2017


Uitslag Tweede Kamerverkiezing Kieskring Leiden 15 maart 2017

donderdag, 23 maart 2017


Artikel 4:6 Apv Overige Geluidhinder

donderdag, 23 maart 2017


Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad

donderdag, 23 maart 2017


Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 23 maart 2017


Aanvragen omgevingsvergunning

donderdag, 23 maart 2017


Kabels en leidingen

donderdag, 23 maart 2017


Definitief verkeersbesluit

donderdag, 23 maart 2017


Ontwerp verkeersbesluit

donderdag, 23 maart 2017


Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 23 maart 2017


Horeca en Bijzondere Wetten - Vergunningaanvragen

donderdag, 23 maart 2017


Evenementenvergunningen - Verleend

donderdag, 23 maart 2017


Evenementenvergunningen - Aanvragen

donderdag, 23 maart 2017


Algemeen bestuur Servicepunt71

woensdag, 25 maart 2015

Donderdag 9 april van 15.55-16.00 uur in kamer 220 van het Tweelinghuis, Langegracht


Agenda's raadscommissies en raadsvergaderingen

Kijk voor de agenda's van de raadscommissies en de raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Welstand en Monumentencommissie Leiden

De Welstand en Monumentencommissie Leiden (WML) adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningaanvragen voor nieuwbouw-, verbouw- en restauratieplannen. De commissie vergadert wekelijks. De agenda ligt ter inzage bij de balie van de Stationsplein 107 en is op te vragen bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 of kijk op de webpagina van de commissie.