Home /Publicaties / Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Hieronder vindt u de gemeenteberichten van de gemeente Leiden van de laatste editie. Oudere berichten kunt u terugvinden in het archief.

Vastgesteld bestemmingsplan

maandag, 31 december 2018


Ontwerp bestemmingsplan

maandag, 31 december 2018


Omgevingsvergunningen uitgebreid

maandag, 31 december 2018


Verleende omgevingsvergunningen

maandag, 31 december 2018


Aanvragen omgevingsvergunningen

maandag, 31 december 2018


Kabels en leidingen

maandag, 31 december 2018


Diversen

maandag, 31 december 2018


Ondergrondse containers

maandag, 31 december 2018


Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

maandag, 31 december 2018


Verordening

maandag, 31 december 2018


Straatnamen in Leiden

maandag, 31 december 2018


Gehandicaptenparkeerplaatsen

maandag, 31 december 2018


Verkeersbesluit definitief

maandag, 31 december 2018


Ontwerp Verkeersbesluit

maandag, 31 december 2018


Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

maandag, 31 december 2018


Horeca en Bijzondere Wetten - Vergunningaanvragen

maandag, 31 december 2018


Stedelijke Ontwikkeling

donderdag, 1 februari 2018


Vastgesteld bestemmingsplan

zondag, 31 december 2017


Ontwerp bestemmingsplan

zondag, 31 december 2017


Omgevingsvergunningen uitgebreid

zondag, 31 december 2017


Agenda's raadscommissies en raadsvergaderingen

Kijk voor de agenda's van de raadscommissies en de raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Welstand en Monumentencommissie Leiden

De Welstand en Monumentencommissie Leiden (WML) adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningaanvragen voor nieuwbouw-, verbouw- en restauratieplannen. De commissie vergadert wekelijks. De agenda ligt ter inzage bij de balie van de Stationsplein 107 en is op te vragen bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 of kijk op de webpagina van de commissie.