Home /Publicaties / Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Hieronder vindt u de gemeenteberichten van de gemeente Leiden van de laatste editie. Oudere berichten kunt u terugvinden in het archief.

Agenda's raadscommissies en raadsvergaderingen

Kijk voor de agenda's van de raadscommissies en de raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Welstand en Monumentencommissie Leiden

De Welstand en Monumentencommissie Leiden (WML) adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningaanvragen voor nieuwbouw-, verbouw- en restauratieplannen. De commissie vergadert wekelijks. De agenda ligt ter inzage bij de balie van de Stationsplein 107 en is op te vragen bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 of kijk op de webpagina van de commissie.