Home /Publicaties / Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Hieronder vindt u de gemeenteberichten van de gemeente Leiden van de laatste editie. Oudere berichten kunt u terugvinden in het archief.

Vastgesteld bestemmingsplan

maandag, 31 december 2018


Ontwerp bestemmingsplan

maandag, 31 december 2018


Ondergrondse containers

maandag, 31 december 2018


Gehandicaptenparkeerplaatsen

maandag, 31 december 2018


Verkeersbesluit definitief

maandag, 31 december 2018


Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 22 februari 2018


Aanvragen omgevingsvergunningen

donderdag, 22 februari 2018


Kabels en leidingen

donderdag, 22 februari 2018


Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing

donderdag, 22 februari 2018


Voorlopige aanwijsbesluiten ondergrondse containers Sumatrastraat thv Steneveltpark

donderdag, 22 februari 2018


Horecasanctiebesluit 2018

donderdag, 22 februari 2018


Parkeervakken voor opladen elektrische voertuigen

donderdag, 22 februari 2018


Oude Kooi, diverse verkeersmaatregelen

donderdag, 22 februari 2018


Gehandicaptenparkeerplaatsen

donderdag, 22 februari 2018


Eenrichtingverkeer Händelstraat

donderdag, 22 februari 2018


Aalmarkt, diverse verkeersmaatregelen

donderdag, 22 februari 2018


Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 22 februari 2018


Horeca en Bijzondere Wetten - Vergunningaanvragen

donderdag, 22 februari 2018


Evenementenvergunningen - verzoeken

donderdag, 22 februari 2018


Evenementenvergunningen - verleend

vrijdag, 16 februari 2018


Agenda's raadscommissies en raadsvergaderingen

Kijk voor de agenda's van de raadscommissies en de raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Welstand en Monumentencommissie Leiden

De Welstand en Monumentencommissie Leiden (WML) adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningaanvragen voor nieuwbouw-, verbouw- en restauratieplannen. De commissie vergadert wekelijks. De agenda ligt ter inzage bij de balie van de Stationsplein 107 en is op te vragen bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 of kijk op de webpagina van de commissie.