Stand van zaken groenprojecten

UPDATE juni 2017

 

Herinrichting Zeeheldenpark

Op donderdag 16 februari 2017 en donderdag 20 april 2017 werden inloopavonden georganiseerd waarop bewoners hun mening en ideeën met betrekking tot de herinrichting van het Zeeheldenpark konden geven. Iedereen die zijn/haar contactgegevens heeft opgeschreven, heeft een persoonlijke reactie van de gemeente ontvangen op zijn/haar suggestie(s). Alle vragen/suggesties met de reactie van de gemeente zijn in de volgende documenten te vinden:

Herinrichting Bontekoezone

Op basis van de ideeën die tijdens de bewonersavonden naar voren zijn gekomen is de gemeente druk aan de slag met het ontwerp voor de Bontekoezone. We verwachten dat het definitieve ontwerp eind mei gereed is.

Extra bomen in de buurt

In de Zeeheldenbuurt zijn bomen vervangen én nieuwe bomen geplant, in totaal 12 stuks. De locaties van deze bomen zijn vastgesteld op basis van de wijkvisie, bewonersavonden en een aantal onderzoeken. In februari ontvingen alle bewoners van de wijk een brief met kaartje (zie hieronder) waarin de werkzaamheden rondom het planten van deze bomen werden aangekondigd. Op woensdag 22 maart, nationale boomfeestdag, werd ’s ochtends de eerste boom geplant door wethouder Marleen Damen en bewoner Pieter van Dool. ’s Middags waren er door de gemeente, een aantal kinderdagverblijven en buurtbewoners samen activiteiten voor de kinderen uit de buurt georganiseerd.

De boom in de Van Speijkstraat (op het kaartje in de brief nr. 12) wordt later dit jaar pas vervangen. Dit in verband met werkzaamheden van Portaal in de straat.

Er staan twee dode bomen in de wijk, één in de Munikkenstraat en één in de Oosterdwarsstraat. Deze zullen in het najaar worden vervangen door Stedelijk Beheer.

Gevelgroen

Bent u eigenaar van een woning in de Zeeheldenbuurt? U kunt uw (blinde) gevel opvrolijken met bijv. bloemen of klimplanten. De gemeente kan u helpen met de aanleg van dit gevelgroen. Leuk idee? Bekijk onderstaande informatie of neem contact op met Jose Hoeve (516 5652).

Informatie gevelgroen Zeeheldenbuurt – PDF bestand (75kB)

Wandelverbindingen (ommetjes)

Zowel door het nieuwe Zeeheldenpark als door de nieuwe inrichting van de Bontekoezone komt een ‘ommetje’. Dat is een eenvoudig wandelpad door de wijk. Een ander te realiseren ‘ommetje’ is een wandelpad langs de oever van het Rijn-Schiekanaal. Omdat ook de Provincie Zuid-Holland graag gebruik wil maken van een deel van deze oever ten behoeve van het op- en afstappen van fietstoeristen, is het ontwerp in gezamenlijkheid opgesteld. Nadat de Provincie met haar werkzaamheden klaar is, zullen wij een ‘natuurlijk’ pad realiseren over de rest van de oever, met her en der een bankje/prullenbak. Ook is de oever aangewezen als gebied waar honden los mogen rond rennen.

Gezien enkele andere gewenste ommetjes lopen over (particulier) terrein loopt dat geen eigendom van de gemeente is, dan wel verhuurd is aan derden, kost het relatief veel tijd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Het projectteam heeft reeds diverse contacten gelegd en afspraken gemaakt om de mogelijkheden te verkennen.

Documenten