Herontwikkeling De Dolfijn/ t Schippertje

Het blok Dolfijn - 't Schippertje wordt omsloten door de Evertsenstraat, Oosterstraat, Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat. In dit blok zijn het voormalig schoolgebouw, het voormalig buurthuis, de gymzaal en het schoolplein eigendom van de gemeente. De gemeente wil dit gaan verkopen. Van de koper wordt verwacht rekening te houden met de randvoorwaarden uit de wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt en die van de gemeente. Om tot een financieel haalbaar plan te komen gaan we kijken of een combinatie van woningbouw met ontmoetingsruimte voor buurtbewoners haalbaar is. De gemeente stemt met Portaal af of haar woningen in dit blok meegenomen worden in de plannen.

Stand van zaken

Op 10 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de projectopdracht voor het blok Dolfijn - 't Schippertje vastgesteld.

In overleg met Portaal (die de huizen grenzend aan de Evertsenstraat bezit) en een vertegenwoordiger van de wijkvereniging zijn vier ideeën uitgewerkt voor locatie De Dolfijn/ ‘t Schippertje. Tijdens een bijeenkomst op 23 november 2017 krijgen bewoners meer informatie over de vier plannen en kunnen ze vertellen wat zij ervan vinden. Op basis van de reacties gaat de gemeente de ideeën verder uitwerken in een plan.