Herontwikkeling De Dolfijn/ t Schippertje

Het blok Dolfijn - 't Schippertje wordt omsloten door de Evertsenstraat, Oosterstraat, Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat. In dit blok zijn het voormalig schoolgebouw, het voormalig buurthuis, de gymzaal en het schoolplein eigendom van de gemeente. De gemeente wil dit gaan verkopen. Van de koper wordt verwacht tegemoet te komen aan de wensen van de gemeenteraad en de buurtvereniging Zeeheldenbuurt. Om tot een financieel haalbaar plan te komen gaan we kijken of een combinatie van woningbouw met ontmoetingsruimte voor buurtbewoners haalbaar is. De gemeente stemt met Portaal af of haar woningen in dit blok meegenomen worden in de plannen.

Op 10 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de projectopdracht voor het blok Dolfijn - 't Schippertje vastgesteld.