Activiteitenplek

Kunnen de activiteiten in de buurt zowel in de huidige speeltuin als in een kleine kiosk in het park georganiseerd worden? Het voorstel is vastgesteld voor inspraak. De inspraak loopt van 3 juni tot en met 30 juni 2016. In het najaar zal de gemeennteraad een besluit nemen.

Drie opties

Oorspronkelijk was in de wijkvisie bedacht om één centrale plek in het park te maken voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, cultuur en spelen. Sommige buurtbewoners gaven aan daar twijfels over te hebben. Daarom werden drie scenario’s onderzocht door een extern bureau, JSO.

  1. concentratie van alle activiteiten op de plek van de huidige speeltuin;
  2. de huidige locatie voor jonge kinderen, met spelen voor oudere kinderen en de activiteitenplek in het park,
  3. alle activiteiten inclusief speeltuin in het park.

Advies

Een van de onderdelen van het onderzoeksbureau JSO was een wijkpeiling. Naast de mening van de bewoners werden ook de financiële haalbaarheid en de bijdrage van de drie opties aan de doelen van de wijkvisie meegenomen in het advies. Op 24 mei 2016 besloot het college van burgemeester en wethouders het advies van JSO over te nemen. Dit houdt in dat de speeltuin in de Zeeheldenbuurt op de huidige plek blijft met daarnaast een kleine kiosk in het Zeeheldenpark.

Inspraak

Buurtbewoners kunnen via een inspraakprocedure van 3 juni tot 30 juni 2016 reageren op het voorstel. De gemeenteraad zal het definitieve besluit nemen over de activiteitenplekken.

Wijkvisie

Het project is onderdeel van de wijkvisie Zeeheldenbuurt. Ontmoetings- en activiteitenplekken in de wijk geven bewoners de ruimte om activiteiten te kunnen organiseren gericht op ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, cultuur, spelen, leren en werken.