Home /Projecten /Wonen / Wijkvisie Zeeheldenbuurt

Wijkvisie Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt heeft een nieuwe wijkvisie. Bewoners uit de Zeeheldenbuurt schreven de visie zelf. Het is een visie op de toekomst van de wijk tot 2025. De visie verbindt verschillende plannen die in en om de buurt spelen. Bijvoorbeeld de plannen voor de woningen van Portaal, de ontwikkeling van de Meelfabriek, het Singelpark en de ontsluiting van bedrijventerrein de Waard.

De gemeenteraad stemde in december 2014 in de wijkvisie en in juni 2015 met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma voor de Zeeheldenbuurt.

Meer informatie Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt heeft een eigen buurtwebsite met informatie over alles wat er in de buurt is en wat er speelt.

Projecten in uitvoering

Er is een aantal projecten waar de buurt samen met partijen, zoals gemeente en Portaal, mee aan de slag is. De projecten zijn verdeeld over 3 thema's:

Maatschappelijk welzijn

  • Zeeheldenbuurt aan Zet, ter stimulering van eigen initiatief en netwerken van mensen die wat willen doen. Buurtmakelaar Jos Derissen;
  • Infopunt ‘De Ruijter’, pilot ontmoetings- en informatiepunt van het sociaal wijkteam in de
    Zeeheldenbuurt; Openingstijden: Vanaf 5 januari op dinsdagochtend en donderdagochtend.
  • Activiteiten- en ontmoetingsplek in en bij het park, combinatie van buurthuis en speeltuin
    en heel veel andere activiteiten voor iedereen;
  • Hof Kortenaerstraat; start pas na onderzoek naar ontmoetingsplek;
  • Behoud historische uitstraling hoe deze te behouden, met name in gebieden Trompstraat en De Ruijterstraat met een beeldkwaliteitsplan: klaar;

Groen, openbare ruimte en Zeeheldenpark  

Stand van zaken groenprojecten

Projectleider Groenprojecten: Petra Tempelaars

Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Updates

zeeheldenbuurt

Word ook een zeeheld

Onder het moto ‘word ook een zeeheld’ kunnen bewoners zich opgeven om actief de buurtprojecten verder in te vullen. Aanmelden kan bij de projectleider Zeeheldenbuurt: mevr. C. van der Meijden. Zet in de mail uw naam, adres, emailadres en waar u zich voor aanmeldt.

Betrokken bewoners en ondernemers kunnen zich ook via de projectleider opgeven voor e-mail updates over de wijkprojecten.

Documenten