Home /Projecten /Wonen /Nota Wonen 2020 / Prestatieafspraken
Prestatieafspraken Leiden 2015-2020 (PDF 1,4 MB)
Prestatieafspraken Leiden 2015-2020

Prestatieafspraken 2015 - 2020

Gemeente Leiden en de woningcorporaties maken afspraken met elkaar over wonen. Deze afspraken zijn 18 juni 2015 vastgelegd in “Prestatieafspraken 2015 - 2020 met de corporaties”.


De afspraken gaan over een aantal onderwerpen, te weten:
• omvang van de sociale woningvoorraad;
• kwaliteit van de woningvoorraad;
• nieuwbouw en investeringen;
• wonen, zorg en welzijn;
• kwetsbare groepen en maatschappelijke opvang en
• studentenhuisvesting en integrale gebiedsvisies.