Wat is erfpacht?

Speciaal voor erfpachtcorrespondentie, met name bijvoorbeeld verzoeken vervreemding, offertes in verband met koop van de erfpachtgrond, deling, splitsing enzovoorts, kunt u gebruik maken van het contactformulier erfpacht.

Erfpacht betekent dat de grond die bij een woning of pand hoort eigendom blijft van de gemeente. Eigenaren, waarvan hun woning of bedrijf op erfpachtgrond staat, huren ofwel pachten als het ware de grond tegen een vastgestelde prijs. Deze vastgestelde prijs wordt ook wel de erfpachtcanon genoemd. De erfpachtcanon wordt berekend als percentage over de grondwaarde en staat voor minimaal 5 jaar vast. In twee halfjaarlijkse termijnen wordt de erfpachtcanon in rekening gebracht. De canon is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u uw erfpachtgrond kopen?

De Gemeenteraad heeft besloten om de grond aan zittende erfpachters met een woning of appartement aan te bieden. Veel erfpachters hebben de wens om eigenaar te worden van hun grond. Dit is sinds 2007 mogelijk gemaakt.

De gevolgen van uw aankoop op een rijtje

Wat is het voordeel als u de grond koopt?

Situatie 1: U betaalt elk half jaar canon e/o administratiekosten. De voordelen zijn:

 • u hoeft niets meer te betalen aan erfpacht
 • u krijgt niet meer te maken met tussentijdse renteherzieningen
 • de grondwaarde wordt na 75 jaar niet opnieuw vastgesteld
 • de fiscale aftrek van de canon vervalt.

Situatie 2: u heeft de erfpachtcanon afgekocht. De voordelen zijn:

 • u betaalt niets meer aan erfpacht
 • in de koopsom wordt rekening gehouden met de vooruitbetaalde erfpachtcanon
 • de grondwaarde wordt na 75 jaar niet opnieuw vastgesteld.

De kosten

Erfpacht
Oude Singel 28

De koopsom wordt volgens een bepaalde rekenmethode berekend. De WOZ is hierin een belangrijke factor, maar ook wordt gekeken of het een appartement of eengezinswoning betreft. Of de canon is afgekocht of niet is ook van belang.

Wilt u een idee hebben wat u voor uw grond moet betalen, neem dan contact op met de afdeling Erfpacht.
Telefonisch te bereiken op nummer (071) 516 5903 of (071) 516 5827. 
Ook kunt u een aanvraag sturen via het contactformulier erfpacht.

Grondwaarde

De grondwaarde is doorgaans 75 jaar geldig. De erfpachtcanon kan ook voor 75 jaar ineens aan de gemeente worden voldaan. In dat geval is de afkoopsom niet aftrekbaar van de belasting. De afkoopsom wordt dan meestal via de hypotheek meegefinancierd en is dan als betaalde hypotheekrente wel aftrekbaar. Het is dus mogelijk dat u een woning koopt waarvan de erfpachtcanon al voor een aantal jaren aan de gemeente is vooruitbetaald. De vooruitbetaalde canon maakt in dat geval deel uit van de koopsom van de woning. Na afloop van de periode van 75 jaar wordt de grondwaarde opnieuw vastgesteld.

Wanneer stijgt uw grondwaarde?

Iedere 75 jaar wordt de grondwaarde opnieuw bepaald. Dit betekent dat er dan canon betaald moet gaan worden over de nieuwe grondwaarde. Ook is er dan de mogelijkheid om de canon (opnieuw) voor 75 jaar af te kopen.

Bij verbouwingen van niet-woningen (bedrijf/kantoor o.i.d.) of bij bestemmingswijziging van de grond of het gebouw, kan de grondwaarde tussentijds verhoogd worden.
Bij verbouwing van niet-woningen of bij bestemmingswijziging is vooraf toestemming van de gemeente nodig.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Erfpacht, telefonisch te bereiken op nummer (071) 516 5827 of via het gemeentelijk contactformulier erfpacht.

Erfpacht en de notaris

TOESTEMMING VRAGEN

Voor het vervreemden van een erfpachtrecht is vooraf toestemming nodig van de gemeente Leiden. Een verzoek hiertoe, vergezeld van een kopie van de koopovereenkomst, kunt u mailen naar de afdeling Erfpacht via het erfpachtformulier (zie hierboven) of te sturen naar Afdeling Erfpacht, Postbus 9100, 2300 PC  LEIDEN.
Houdt u a.u.b. rekening met een verwerkingstermijn van ca. 2 weken.

VERKOOP BLOOT EIGENDOM

Voor de verkoop van erfpachtgrond is een standaardakte ontwikkeld. Het gebruik hiervan is verplicht!
Mocht u toch willen afwijken van de standaardakte dan is het verplicht om een concept-akte in te sturen. Houdt u a.u.b. rekening met een verwerkingstermijn van ca. 2 weken.

WIJZIGING ERFPACHTRECHT 'VAN OUDE NAAR NIEUWE REGELING'

Bij de omzetting van oude algemene bepalingen naar de nieuwste algemene bepalingen dient in de akte de wijziging van het erfpachtrecht te worden opgenomen. Via deze link ziet u het tekstblok 'wijziging erfpachtrecht' van de gemeente Leiden.

OVERDRACHTSBELASTING

Bepaling van de grondslag voro de berekening van overdrachtsbelasting bij koop van de bloot eigendom van de grond door erfpachters.
Uitgangspunt: erfpachtrecht voor onbepaalde tijd of eeuwigdurend:

 • canon afgekocht, de resterende periode is langer dan 51 jaar en 5 maanden.
  Grondslag is gelijk aan de door de gemeente in rekening gebrachte koopprijs, mits die koopprijs marktconform is.
 • Canon afgekocht, de resterende periode is minder dan 51 jaar en 5 maanden.
  Grondslag is de door de gemeente in rekening gebrachte koopsom minus een bedrag ter grootte van de gekapitaliseerde canon, doch minimaal € 0,--.
 • Canon niet afgekocht, dus jaarlijkse canon.
  Grondslag is de door de gemeente in rekening gebrachte koopprijs minus een bedrag ter grootte van 17x de jaarlijkse canon, doch minimaal € 0,--.

Voor het vervreemden van een erfpachtrecht is vooraf toestemming nodig van de gemeente. Een verzoek hiertoe, vergezeld van een kopie van de koopovereenkomst, kunt u mailen naar de afdeling Erfpacht via het gemeentelijk contactformulier erfpacht of sturen naar Afdeling Erfpacht, Postbus 9100, 2300 PC LEIDEN

 

 


Copyright@2014 Gemeente Leiden

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

U kunt zich Aanmelden voor de nieuwsbrief Vastgoed

Hier vindt u de overig verstuurde nieuwsbrieven inzake de verhuur, verkoop van het gemeentelijk vastgoed.