Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Voorbereidingsbesluiten

Voorbereidingsbesluiten

Met het nemen van een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat zij voor een bepaald gebied binnen de gemeente een bestemmingsplan op zal stellen.
Het voorbereidingsbesluit is een jaar lang geldig. In de publicatie staat vanaf welke datum het voorbereidingsbesluit in werking treedt.

De gemeente maakt de mogelijkheid de stukken in te zien bekend via de Stadskrant, de digitale gemeenteberichten en de Staatscourant.

Voor het gebied, waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, kan de gemeente bepalen dat het verboden is:

  • werken (geen bouwwerken) of werkzaamheden uit te voeren;
  • bouwwerken te slopen;
  • het gebruik van gronden of gebouwen in het gebied te wijzigen.

Het is mogelijk ontheffing te vragen van de verboden die in het voorbereidingsbesluit genoemd worden.

Inzien van voorbereidingsbesluiten