Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Structuurvisie en bestemmingsplan

Structuurvisie en bestemmingsplan

Structuurvisie

Een structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de stadsvisie. Onder de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht de ruimtelijke ambities met de stad in een structuurvisie vast te leggen. Dat kan in één of meerdere structuurvisies worden uitgewerkt. In de structuurvisie is ook vastgelegd hoe die ambities uitgevoerd worden. 

Oostvlietpolder en Binnenstad

De structuurvisie is inmiddels op onderdelen aangepast:

De gemeente kan alleen bij hoge uitzondering van een structuurvisie afwijken, maar dan moeten daar goede argumenten voor zijn. Tegen een structuurvisie kunt u niet in beroep gaan.

Omgevingsvisie

De Wet ruimtelijke ordening wordt vereenvoudigd en opgevolgd door de Omgevingswet. De Structuurvisie zal verdwijnen en vervangen worden door de Omgevingsvisie. Leiden is samen met Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar aan het verkennen wat de uitdaging voor deze gemeenten is in 2040 en hoe dit vertaald kan worden in een gemeenschappelijke visie en in een Omgevingsvisie voor de verschillende gemeenten. Wij zijn daarom 1 van de 9 pilot projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de nieuwe wet voorbereidt. U kunt hier op de pagina van dit project meer over lezen.

Bestemmingsplan

De overheid stelt algemene regels op voor het gebruik van de grond in Nederland. Deze regels staan beschreven in bestemmingsplannen. Zowel burgers als overheid moeten zich hieraan houden.

In een bestemmingsplan staat voor een specifiek stuk grond beschreven of dit terrein bedoeld is om op te wonen of dat het juist bedoeld is voor bedrijven, horeca, een park, enzovoorts. Ook staat er in een bestemmingsplan hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden.

Bestemmingsplan inzien?

Wilt u weten wanneer u te maken krijgt met een bestemmingsplan? Onder www.leiden.nl/ruimtelijkeordening kunt u de vastgestelde bestemmingsplannen en de bestemmingsplannen in procedure inzien.

Met ingang van 1 januari 2010 treedt de digitale verplichting onder de Wet ruimtelijke ordening in werking. Alle ruimtelijke plannen die vanaf deze datum in procedure worden genomen, moeten in digitale vorm worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt. De digitalisering houdt meer in dan alleen in pdf-formaat. Deze plannen moeten voldoen aan verschillende wettelijke standaarden.

Gelet hierop is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de gemeentelijke website bieden wij u de bestanden nog aan in pdf-formaat en bij de informatiebalies van het stadhuis en Stadsbouwhuis is ook een papieren versie verkrijgbaar.

Verlengingsbesluit en beheersverordening

De gemeenteraad moet iedere tien jaar opnieuw een bestemmingsplan vaststellen. Als het oude plan nog actueel is en nog steeds voldoet aan de wet- en regelgeving kan de raad ervoor kiezen het bestemmingsplan met tien jaar te verlengen. Dit heet een verlengingsbesluit.

Ook kan de raad besluiten tot een beheersverordening. Als er de komende tien jaar geen ontwikkeling verwacht wordt in een bepaald deel van de gemeente, dan wordt hiervoor geen bestemmingsplan maar een beheersverordening opgesteld.

Beroep instellen

Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan en een verlengingsbesluit kunt u beroep aantekenen.

In de nieuwe wet is er geen goedkeuring meer nodig van de provincie om een bestemmingsplan vast te stellen. De provincie (Provinciale Staten) en het Rijk kunnen volgens de nieuwe wetgeving nu ook een eigen bestemmingsplan (inpassingsplan) maken. Als er een inpassingsplan ligt, komt het gemeentelijk bestemmingsplan te vervallen.