Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025
Voorkant Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

De Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 is op 26 januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Kadernota zijn de inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte beschreven. De inrichtingsprincipes van de Kadernota worden verder uitgewerkt in het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025. 

Download de Kadernota (PDF, 2,3 MB)

Programma Binnenstad

De kwaliteit van de openbare ruimte wisselt sterk. Dat geeft een onrustig straatbeeld met weinig samenhang. In het Programma Binnenstad is vastgelegd dat de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd.

Uitgangspunten

Het moet prettig zijn om buiten te zijn. Daarom wordt elke ingreep beoordeeld op de gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook wordt bekeken wat het betekent voor de verblijfskwaliteit.

De Kadernota maakt onderscheid tussen lijnen, gebieden en plekken in de stad. Hiervoor zijn inrichtingseisen vastgelegd.

Er wordt nog maar een beperkt aantal inrichtingsprincipes en materialen gebruikt. Dat brengt meer rust en samenhang in het straatbeeld.

Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte 

In het Handboek kwaliteit openbare ruimte zijn de kaders en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt.

Toets- en Adviescommissie openbare ruimte (TACOR)

De gemeente Leiden wil dat de openbare ruimte van de stad een hogere kwaliteit krijgt. Daarvoor is bovenstaand genoemd beleid vastgesteld en vinden er verschillende ontwikkelingen plaats. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen daadwerkelijk in lijn met het gewenste beleid plaatsvinden en zodoende de kwaliteit van de openbare ruimte echt verbetert heeft de gemeente Leiden een interne commissie ingesteld die alle ontwikkelingen in de openbare ruimte toetst. De toetsing is een interne stap bij de gemeente als sluitstuk van het ontwerpproces.