Prinsessenbuurt

Woningcorporatie de Sleutels heeft aangegeven haar woningen in de Prinsessenbuurt te willen vernieuwen. Daarom wordt voor dit deel van de Prinsessenbuurt een Nota van Uitgangspunten gemaakt door de gemeente. De woningnood binnen gemeente Leiden is groot en dat betekent dat wanneer er gesloopt wordt er ook gekeken wordt naar het toevoegen van meer woningen. De onderzoeken hiervoor zijn begonnen.

Gemeente Leiden maakt samen met de Sleutels en ontwikkelaar BPD een plan over de toekomst van de buurt. In dit plan zullen onder andere afspraken over bouwen, parkeren, groen en speelruimte staan. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle informatie over dit project.

Nota van Uitgangspunten

De gemeente Leiden legt in een Nota van Uitgangspunten vast aan welke regels het plan van de woningcorporatie en ontwikkelaar moet voldoen. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoogte, uitstraling of het toevoegen van groen. Op dit moment is de gemeente druk bezig met het afronden van de Nota van Uitgangspunten.

Participatie

Wij vinden het belangrijk dat de Prinsessenbuurt een plek blijft waar de bewoners zich thuis voelen. Om deze reden hebben we afgelopen jaar een aantal participatieavonden georganiseerd waar we bij de omgeving en belanghebbenden wensen en ideeën voor de buurt hebben opgehaald. De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht en meegenomen bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Ook is het online platform DoeMee gebruikt om te informeren en te participeren.

Planning

Nota van Uitgangspunten behandeling college

Januari 2024

Participatie

Januari 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.