Wat gaat u merken van de Omgevingswet?

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte. Of van een leeg stuk land een speelveld maken. Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Met de Omgevingswet komt er één wet, één loket, één procedure. Daarnaast gaat de procedure van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

U kunt straks als inwoner of ondernemer het voortouw nemen voor uw initiatief, waar nu de gemeente nog bepaalt wat er met de fysieke ruimte moet gebeuren. Wat ook verandert is dat u bij het indienen van een omgevingsvergunning ook moet aangeven of en hoe de omgeving (omwonenden en andere belanghebbenden) bij het project is betrokken.

Bekijk het filmpje: