Omgevingswet / Leidse Aanpak

De Omgevingswet raakt ons allemaal. Zo krijgt de gemeente met de Omgevingswet meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En u als inwoner of ondernemer krijgt meer ruimte voor uw ideeën en initiatieven. Denk aan het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte. Of het bouwen van nieuwe woonbuurten. U krijgt meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in de leefomgeving, zowel in uw buurt als in de stad. Dat betekent voor ons allemaal een behoorlijke omslag. Daar willen we goed de tijd voor nemen. De gemeente Leiden is daarom nu al aan de slag.

Leidse aanpak

De gemeente Leiden is gestart met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, zodat we klaar zijn als in 2019 de wet in werking treedt. Om een goed beeld te krijgen van de impact op de organisatie en op de samenwerking met de stad wordt ervaring opgedaan in verschillende pilots en projecten.

Daarnaast wordt samen met de Leidenaren de omgevingsvisie vastgesteld. Daarvoor is eerst samen met 10 gemeenten de regionale agenda omgevingsvisie 2040 met als titel Hart van Holland vastgesteld. De uitgangspunten voor de manier waarop we de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren staan in de programmavisie.

De uitgangspunten voor de manier waarop we de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren staan in de programmavisie. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de gemeente samen met de met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van Leiden wil versterken.  Ook de samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio is daarbij belangrijk.

In gesprek

De gemeente Leiden wil zoveel mogelijk besluiten nemen in samenspraak met de Leidenaren. De gemeente Leiden gaat graag met u als inwoner, organisatie of ondernemer in gesprek, om er achter te komen hoe u betrokken wilt worden bij de ontwikkelingen in uw stad en uw buurt.

Wilt u meedenken of reageren? Neem dan contact met ons