Omgevingswet / Documenten & Links

Progrtammavisie Omgevingswet

Gemeentelijke stukken

Nuttige websites/links

  • https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ Het samenwerkingsverband tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een praktische website ingericht over de Omgevingswet.
  • De VNG heeft voor gemeenten een portal ingericht. Daarop staat nieuws over de Omgevingswet, met bijbehorende documentatie. Waaronder ook:
    • Een factsheet "Aan de slag met de Omgevingswet".
  • https://www.omgevingswetportaal.nl/ De rijksoverheid heeft een portal ingericht. Hier staat het laatste nieuws en je vindt er een archief aan documenten met inhoudelijke informatie over de Omgevingswet.
  • De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke veranderingen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Opgesteld door de VNG en gemeente Haarlem.