Home /Projecten / Omgevingswet

Omgevingswet 2019

Begin 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van omgevingsrecht. Dat is een grote verandering.

Het omgevingsrecht bestaat nu nog uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. De nieuwe Omgevingswet moet er voor zorgen dat het eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller gaat. Dit betekent het beter op elkaar afstemmen van de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur.

Op deze pagina’s vindt u informatie over hoe de invoering van de Omgevingswet in Leiden wordt voorbereid en wat de laatste stand van zaken is. U vindt hier onder andere de belangrijkste documenten en het laatste nieuws.

Bekijk het filmpje 'Waarom een omgevingswet':

Laatste nieuws

Plaatje

Omgevingsvisie Leiden geselecteerd als pilot omgevingswet

maandag, 29 mei 2017

Samen met negen omliggende gemeenten heeft Leiden de...


Programmaplan omgevingswet vastgesteld

woensdag, 15 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het...


Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040

maandag, 13 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft Het Hart...