Home /Projecten /Bouwen aan de stad / Winkelcentrum Stevensbloem

Herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem

De uitstraling van het winkelcentrum Stevensbloem sluit niet meer aan bij de huidige wensen van bezoekers, bewoners, ondernemers, eigenaar en gemeente. Bij de herontwikkeling wordt o.a. gekeken naar het laden en lossen van de twee supermarkten (Albert Heijn en Digros), zodat de situatie voor de bezoekers veiliger wordt. Ook komen er meer parkeerplaatsen. De verbinding tussen de voor- en achterzijde van het winkelcentrum wordt verbeterd. Deze maatregelen vergroten de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.  

Herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem

Procedure en planning

Urban Interest is de eigenaar van winkelcentrum de Stevensbloem.

Planning

De werkzaamheden voor de renovatie en uitbereiding van winkelcentrum de Stevensbloem zijn op 22 juni begonnen.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum gewoon open. Urban Interest probeert de overlast te beperken. Dat is helaas niet altijd mogelijk, want binnen en buiten het gebouw blijft bijna niets op de plaats.

Informatie

Voor meer informatie over de renovatie van de Stevensbloem kunt u contact opnemen met Urban Interest via telefoonnummer 070 - 312 28 22.

Nieuws

Bewonersbrief direct omwonenden 28 mei 2015

Op 28 mei heeft Urban Interest een bewonersbrief  (pdf, 61kb) verstuurd naar directomwonenden van de Stevensbloem.

Inloopbijeenkomst donderdag 5 februari 2015

Tijdens de inloopbijeenkomst op 5 februari is de volgende presentatie vertoond: Start herontwikkeling Stevensbloem voorjaar 2015 (pdf, 123 kb).

Verslag Informatieavond Winkelcentrum Stevensbloem 21 januari 2014

Datum: 21 januari 2014
Locatie: Buurtcentrum Stevenshof

De informatiebijeenkomst over de herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem en de openbare ruimte is bezocht door ongeveer 175 bewoners, winkeliers en andere geïnteresseerden.

Het nieuwe plan wordt gezien als een verbetering ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan in 2008. Bewoners geven aan dat er behoefte is om te starten met de herontwikkeling.

Per suggestie van omwonenden wordt gekeken of die uitvoerbaar/ inpasbaar zijn. De aanwezige bewoners zijn blij met de aandacht voor de problemen die spelen rond het winkelcentrum en waarderen het dat onderwerpen die al langer spelen rond het winkelcentrum in het huidige schetsontwerp zijn opgenomen.

Voor meer informatie over deze informatieavond kunt u de bewonersbrief en poster raadplegen. De presentatie Urban Interest d.d. 21 januari 2014 kunt u hier downloaden.