Het woonwagencentrum aan het Trekvaartplein voldoet niet aan de eisen van deze tijd en kan zelfs brandgevaarlijk genoemd worden. Hierbij wordt het woonwagencentrum Trekvaartplein niet op basis van aantallen, maar op basis van stedenbouwkundige kwaliteitscriteria opnieuw ingericht en gedeeltelijk gedeconcentreerd, zodat er een leefbare en brandveilige wijk ontstaat. Aangezien niet alle huidige rechthebbende bewoners op het Trekvaartplein gehuisvest kunnen worden is tevens uitgeweken naar een nieuw gerealiseerde locatie in Roomburg (29 standplaatsen).

Roomburg

Op deze nieuw aangelegde woonwagenlocatie zijn inmiddels 29 standplaatsen gecreëerd. Hier konden de bewoners hun huidige woonwagen behouden (mits deze voldoet aan daarvoor vastgestelde kwaliteitscriteria) of kiezen voor een (woonwagen-)woning. De gemeente heeft deze locatie bouwrijp gemaakt en in 2009 overgedragen aan ontwikkelaar en verhuurpartij Portaal. De locatie is in 2011 door Portaal opgeleverd waarna de gemeente de locatie woonrijp heeft gemaakt.

Trekvaartplein

In de nieuwe situatie worden er 90 standplaatsen gecreëerd. Het Trekvaartplein is straks herkenbaar aan een open verkavelingsstructuur en een eigen sfeer. Een groengebied vormt de schakel tussen het Trekvaartplein en Poelgeest. De relatie met de Haarlemmertrekvaart wordt vormgegeven door op enkele plaatsen, in het verlengde van de woonstraten op het Trekvaartplein, openingen naar het water te maken. De bewoners hebben ook hier de mogelijkheid om hun huidige woonwagen te behouden (mits deze voldoet aan daarvoor vastgestelde kwaliteitscriteria), een nieuwe woonwagen te plaatsen of te kiezen voor een (woonwagen-)woning. Bewoners hebben tevens de keus om een kavel te kopen (met of zonder funderingsplaat), een kavel te huren of een woonwagenwoning te huren. Voor de huurkavels en woonwagenwoningen heeft de gemeente Leiden een partner gevonden in Portaal, die de te verhuren kavels ontwikkeld en exploiteert.

Fasering

Aangezien het Trekvaartplein tijdens de herinrichting bewoond zal blijven, moeten we voor de bouw van nieuwe standplaatsen en woningen gebruik maken van de vrije ruimten. We zijn gestart op het voormalig voetbalveld (fase 1) aangezien dit de grootste vrije ruimte was. Iedere keer dat een stuk grond leeg komt zal worden ingericht kunnen bewoners verhuizen waardoor een nieuw stuk grond leeg komt, dit noemen we een fase. Op dit moment gaan wij ervan uit dat het project zes fases kent waarvan drie grote en drie wat kleinere fases. Elke fase heeft een doorlooptijd van ongeveer zes tot acht maanden.

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Volg ons ook op

Facebook
Icon Instagram
Twitter
YouTube