Wat gaat er gebeuren?

Het stationsgebied in Leiden is een drukbezocht gebied dat dagelijks meer dan 70.000 bezoekers heeft. De gemeente Leiden werkt samen met ontwikkelaars, bouwers, investeerders en andere partijen hard aan een grondige make-over van het stationsgebied. Hier komen nieuwe woningen, goed bereikbare kantoorruimten en extra fietsenstallingen.

Waarom een nieuw stationsgebied?

In Leiden heerst een gezond economisch klimaat voor grote en kleine bedrijven en het woon- en leefmilieu is uitstekend. De stad is eeuwenlang een internationale ontmoetingsplaats voor kennis en talent. De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland, het opleidingsniveau van de inwoners is hoog. In het stationsgebied en op het Bio Science Park zullen de komende jaren 10.000 extra mensen aan het werk kunnen.

Het stationsgebied is een potentiële toplocatie, waar de komende jaren de kansen op gebied van wonen, werken, verblijven en verplaatsen verzilverd worden. De kwaliteit van de entree van de stad wordt naar een veel hoger niveau gebracht. Belangrijke onderdelen van de herontwikkeling van het stationsgebied zijn:
- het versterken van de knooppuntfunctie van station Leiden;
- het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen, voorzieningen en kantoren;
- het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van de aanloopstraten naar de binnenstad en het Bio Science Park.
Het nieuwe stationsgebied krijgt een mix van functies. Er zal een gebied ontstaan waarbij wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven op een unieke wijze samenkomen.

Visie

Rients Dijkstra van bureau Maxwan ontwikkelde samen met de gemeente Leiden een stedenbouwkundig plan voor het toekomstige Stationsgebied. Dit plan laat zien hoe de huidige omgeving van Leiden Centraal kan uitgroeien tot een multifunctioneel knooppunt waar reizen, wonen, werken en verblijven samen komen.

Projecten

De ontwikkeling van het Stationsgebied kent verschillende deelgebieden en projecten:

Meer info vindt u ook op: https://www.stationsgebiedleiden.nl/

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Leiden Bereikbaar

Binnenstad

Wat wordt er gedaan aan de bereikbaarheid van Leiden?

Volg ons ook op

Facebook
Icon Instagram
Twitter
YouTube