Stichting Vrienden van het Singelpark

In de Stichting Vrienden van het Singelpark www.singelpark.nl  bundelen inwoners krachten en kennis om de gemeente Leiden en andere partners te helpen het park op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te ontwerpen, aan te leggen, te beheren en te gebruiken. De samenwerking tussen de vrienden en gemeente is intensief. Vertegenwoordigers van de Vrienden zijn in alle gemeentelijke deelprojecten van het Singelpark vertegenwoordigd. De Vrienden adviseren over het ontwerp en het beheer. Ze betrekken zo veel mogelijk inwoners en organisaties bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik van het park. Ze programmeren bijzondere activiteiten langs de Leidse singels. Ze werven donateurs en fondsen, zoeken partnerschappen met organisaties in de stad. En ze werken aan de naamsbekendheid van het Singelpark.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?