Veelgestelde vragen

Toon alles / Verberg alles

Zijn er naast de Vrienden van het Singelpark nog andere partijen waar veel mee wordt samen gewerkt?

Ander partijen waar we veel mee samenwerken zijn onder andere de universiteit, de Hortus Botanicus, het museum van Volkenkunde en de Meelfabriek. En daarnaast hebben we contact met verschillende wijkverenigingen.

 

 

 

Categorie: Singelpark algemeen
Wat is het Beeldkwaliteitsplan?

Het BKP is een verdere uitwerking van de ‘Visie Leidse Singels’ en is in nauwe samenwerking met de Vrienden door LOLA landscape architects opgesteld. Het document garandeert de noodzakelijke identiteit en samenhang van het park door regels op te stellen voor alle openbare ruimte projecten, die in het gebied worden ontwikkeld. Het plan dient als leidraad voor het projectteam van het Singelpark, de Vrienden en alle betrokken ontwerpers voor het uitwerken van plannen tot definitieve ontwerpen. Het laat ook de ambitie van het Singelpark op de lange termijn zien.

 

 

 

Categorie: Singelpark algemeen
Wordt het park in een keer aangelegd?

De gemeenteraad heeft met de huidige beschikbare financiële middelen 10 deelprojecten als prioriteit benoemd; het park zal dus gefaseerd worden aangelegd. Met de uitwerking hiervan wordt nu gestart en tussen 2014 en 2017 zullen deze deelprojecten uitgevoerd en opgeleverd worden. Het gaat om de volgende Singelparkonderdelen: Begraafplaats Groenesteeg, Lammermarkt, Energiepark (Nuon-gebied), Arsenaalplein, Morspoort en Park de Put, Bleekerspark, Ankerpark, Katoenpark, een betere toegankelijkheid van de Hortus botanicus en het maken van 7 bruggen. Het uitgangspunt voor al deze plekken is verbinden, vergroenen en versterken. Bestaande parken worden aan elkaar verbonden met bruggen, plekken die nog niet groen genoeg zijn worden groener gemaakt, en in andere delen wordt de parkstructuur versterkt. Ook komt er een herkenbare Singelparkroute, met markering, entrees en informatie.

 

 

 

Categorie: Singelpark algemeen
Wat is het Singelpark?

Rondom de binnenstad van Leiden ligt sinds 1659 een ruim zes kilometer lange singel. Met op de oude vestingwallen en bolwerken parels zoals de Hortus botanicus en Sterrenwacht, musea, eeuwenoude begraafplaatsen, stadsmolens en stoere industriële monumenten. De Leidse singels zijn uniek! Nergens in Nederland is een singelstructuur van deze omvang te vinden die nog op zo’n mooie wijze intact is en zo’n grote diversiteit aan plekken met verschillende (historische) functies heeft. Sinds enkele jaren wordt in Leiden al gesproken over de wens voor een aaneengesloten stadspark rondom de singels van Leiden. Inwoners van Leiden en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om dit voor elkaar te krijgen. Het Singelpark Leiden is daarmee een toonbeeld van kracht van de stad en het  laat prachtig zien hoe burgers en gemeente met elkaar een ambitieus plan voor de stad gaan realiseren. 

 

 

 

 

Wat gaat er gebeuren?

Eind 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de aanleg van het Singelpark en hier geld voor gereserveerd. Daarna is een Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark opgesteld door de landschapsontwerpbureaus LOLA uit Rotterdam en Studio Karst uit Zurich, in samenwerking met de gemeente Leiden en de Vrienden van het Singelpark. Dit plan geeft inrichtingsprincipes, sferen en bindende elementen aan voor het nieuwe park. Het is het uitgangspunt voor het ontwerp en de inrichting van de onderdelen van het Singelpark die de komende jaren worden aangepakt.

 

 

 

 

 

Categorie: Singelpark algemeen

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?