Documenten

Op deze pagina vindt u documenten die betrekking hebben op het Singelpark.

Uitvoeringsbesluit Singelparkbruggen

De bruggen maken een rondje Singelpark mogelijk. Ze zorgen letterlijk voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en dragen bij aan de identiteit van het Singelpark.
Ontwerp deel 1 + deel 2

Ontwerp Morspoortplein en Park de Put

Hier vindt u het herstelplan van de Morspoort en Park de Put.

Definitief Ontwerp Energiepark

Het uitvoeringsbesluit Energiepark is in januari 2016 vastgesteld. Het definitieve ontwerp bevat de transformatie van het voormalige Nuon-terrein tot een groen, gevarieerd en levendig stadspark. 

Definitief Ontwerp Morspoort & Park de Put

Hier vindt u het Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp Singelparkroute

Ook is de raad akkoord gegaan met het definitief ontwerp voor de Singelparkroute.

Programma van Eisen Singelparkbruggen

Het Programma van Eisen gaat om een uitwerking van de visie Leidse Singels en het Beeldkwaliteitsplan Singelpark waarin de brugverbindingen beschreven staan. Met dit besluit worden de kaders van de ontwerpopgave vastgesteld en kan een geselecteerde brugarchitect aan het werk.

Convenant samenwerking

De gemeente Leiden en de stichting Vrienden van het Singelpark hebben een convenant opgesteld met daarin afspraken over de samenwerking. Met dit convenant leggen de partijen vast hoe zij met elkaar samenwerken om de aanleg van het Singelpark te bereiken.

Participatieleidraad

In de participatieleidraad is op hoofdlijnen weergegeven hoe participatie in het project Singelpark wordt vormgegeven en mogelijk wordt gemaakt en hoe het project in samenwerking met de stad wordt gerealiseerd. In de diverse deelprojecten van het Singelpark wordt de participatie per deelgebied nader uitgewerkt.

Publieksfolder

In samenwerking met de Vrienden van het Singelpark is een folder gemaakt, waarin in een overzicht duidelijk wordt gemaakt wat het Singelpark inhoudt. 

Beeldkwaliteitsplan

Ontwerpbureaus LOLA Landscape Architects en Studio Karst hebben het beeldkwaliteitsplan deel 1, deel 2, deel 3 (PDF) gemaakt in samenwerking met de gemeente Leiden en de Vrienden van het Singelpark. Het is het kader voor alle ingrepen in de openbare ruimte van het Singelpark en geeft daar regels voor. Het laat de ambitie op de lange termijn zien, biedt inspiratie en geeft ruimte voor participatie en initiatieven uit de stad.

Visie, "Leidse Singels: het langste park van Nederland! Sinds 1659"

De ambitie van de gemeente Leiden voor het Singelpark is verwoord in de ‘Visie Leidse singels: het langste park van Nederland! Sinds 1659’. In de visie (PDF, 8.9 MB) staat het concept voor de hele singelrand, binnenzijde, water en buitenzijde, geeft een analyse en laat vele mogelijkheden zien. Het is geen uitwerkingsplan met concrete (ontwerp)voorstellen maar het is een aanzet voor een uitwerkingsstrategie en -plan.

Programma Binnenstad

Het Singelpark is één van de 18 ontwikkellocaties van het Programma Binnenstad. Informatie en documentatie over dit programma vindt u op de pagina Binnenstad.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?