't Vogelhoff

opening van ‘t Vogelhoff in 2013
opening van ‘t Vogelhoff in 2013

In het zuidelijke deel van de Oostvlietpolder ligt het 38 hectare metende natuur- en recreatiegebied ’t Vogelhoff. Je kunt hier fietsen, wandelen, van de natuur en het agrarisch land genieten, appels plukken en vogels kijken.

Weidevogels zijn belangrijk in het ’t Vogelhoff en een groot deel van het gebied is weidevogelgebied. Tijdens het broedseizoen van grofweg half februari tot eind juni is het gebied voor een deel afgesloten om de vogels rustig te kunnen laten broeden en hun jongen op te laten groeien. Vanuit de vogelkijkhut zijn de weide- en watervogels dan wel te zien. Na het broedseizoen is het afgesloten gebied ook toegankelijk en kan er worden gestruind over onder meer twee spannende waterovergangen. Het hele jaar is een doorgaand fiets- en wandelpad geopend. Het voert je door een boomgaard, langs een bijenstal en dwars door de schapenkudde van de historische Vlietweg naar de Groene Hart polders van Zoeterwoude.

Informatieborden vertellen de bezoekers meer over flora en fauna in het gebied. Ze kunnen ook even loungen op de vogel-loungebank of uitrusten op een fruitkistje in de boomgaard.

Het gebied is eigendom van de gemeente Leiden en aangelegd in 2013. Als regisseur en beheerder is het Zuid-Hollands landschap aangesteld, een professionele organisatie gespecialiseerd in het beheren van recreatie- en natuurgebieden. Het beheer vindt plaats met behulp van agrariërs en vrijwilligers.

Wethouder Frank de Wit opende donderdag 24 januari 2013 officieel het toegangshek naar ’t Vogelhoff: “Dankzij de goede samenwerking van al deze partijen kunnen bewoners van stad en dorp nu in zo’n mooi groen gebied recreëren. Het fietspad door het gebied verbindt Leiden bovendien met het Groene Hart. Ik hoop dat veel mensen daarvan gaan genieten”.

Vragen of ook vrijwilliger worden? Voor vragen over ’t Vogelhoff kunt u contact opnemen met het Zuid Hollands Landschap.

Samenwerking

t Vogelhoff kwam tot stand dankzij medefinanciering van de provincie Zuid-Holland, het regionaal samenwerkingsverband Holland-Rijnland en het hoogheemraadschap van Rijnland

provincie Zuid-Holland
Holland Rijnland
Hoogheemraadschap Rijnland

Actuele projecten