’t Vogelhoff XL, fase 2:

Groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder (2014-2016)

De komende jaren wordt de Oostvlietpolder nog mooier en leuker!
In de periode eind 2014-2016 wordt het middendeel van de Oostvlietpolder, tussen en achter de volkstuincomplexen, heringericht. Het gebied behoudt zijn agrarische en natuurlijke waarde maar wordt nu toegankelijk, beleefbaar, groener en nog leuker. Het plan voor de 2e fase is gemaakt door de gemeente Leiden en het Zuid Hollands Landschap op basis van het Toetsingskader Oostvlietpolder en gesprekken met diverse belanghebbenden zoals de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder.

Het plan voor de 2e fase houdt onder andere de aanleg in van:
  • een nieuw pad door de polder vanaf de Vlietweg richting de bossen tegen de A4 aan
  • een natte ecologische zone met rietvelden achter de volkstuincomplexen
  • een nieuw fietspad aansluitend op het fietspad door ’t Vogelhoff langs de ecologische zone
  • een plas-dras voedsel zoek (foerageer)gebied voor weidevogels
  • struin- en beleefbos
  • een educatieve beleeftuin en bijenstal
  • groen, natuurlijke oevers, kleinschalige plas-drasplekjes in het gehele gebied
  • recreatieve voorzieningen in het gehele gebied zoals meubilair en informatieborden

Vragen over fase 2

Projectleider: Marjolein Thon

Actuele projecten