Achtergrond

De Oostvlietpolder in Leiden ligt aan de zuidkant van de stad. Het uitgangspunt is dat de polder groen blijft, toegankelijker en diverser wordt.

Structuurvisie Leiden en Toetsingskader Oostvlietpolder

impressie film wandeling Oostvlietpolder
Wandeling Oostvlietpolder

In de Structuurvisie Leiden 2025 heeft de gemeenteraad vastgelegd dat de Oostvlietpolder groen moet blijven en een beperkte recreatieve functie krijgt. Die groene en recreatieve functie moet gecombineerd worden met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van Leiden en de regio te verbeteren. Daarnaast moeten de groene en ruimtelijke kwaliteiten van de Oostvlietpolder worden behouden en versterkt. Leiden wil dat er meer plezier aan dit mooie stukje Groene Hart beleefd kan worden en tegelijkertijd dat de rust en weidsheid van het landschap versterken.

Meer informatie over de Structuurvisie Leiden 2025 en de Structuurvisiekaart

In 2012/2013 is het Toetsingskader Oostvlietpolder opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Het Toetsingskader geeft de gewenste duurzaam groene ontwikkeling van de Oostvlietpolder aan. Onderdeel is een (structuur)raamwerk met te realiseren recreatieve paden en te ontwikkelen plekken. Het Toetsingskader geeft daarnaast ruimte aan groene, agrarische en duurzame initiatieven van particulieren en ondernemers.

Het document is tot stand gekomen op basis van drie openbare bijeenkomsten en een wandeling over de inrichting van de Oostvlietpolder. Ideeën en plannen zijn verzameld en uitgewerkt. Verschillende partijen hebben actief geparticipeerd in het meedenken en opstellen van het Toetsingskader. In oktober 2013 heeft de gemeenteraad het Toetsingskader vastgesteld.

Toetsingskader Oostvlietpolder (PDF 8,96 MB)

Actuele projecten