Ontwerp

Presentaties

Brieven

Verslagen

Besluitvorming

Kaderbesluit 18 juni 2015
Bijlagen
Aangenomen moties 18 juni 2015
Ambitiedocument 22 september 2015

Het Ambitiedocument en de bijlagen zijn sterk verkleind om op de website te kunnen plaatsen. Hierdoor kunnen afbeeldingen minder goed van kwaliteit zijn. Het document in origineel formaat is op te vragen via e-mailadres l.van.kooperen@leiden.nl. U krijgt de stukken dan via WeTransfer toegezonden.

Marktselectie Nieuweroord; brief aan gemeenteraad n.a.v. motie M150030/2 Extra optie tennisbaan 8 maart 2016

Onderzoeken

Gemeentelijk beleid

  • Nota Wonen 2020 - Leiden kijkt vooruit en pakt door (RV 12.0111. d.d. 14 februari 2013)
  • Beleidsregels parkeernormen Leiden (BW 12.0189)
  • Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte: deel I, deel II en deel III, d.d. april 2012
  • Publieksparticipatie in Leiden, inspraak en participatie- en inspraakverordening (RV 12.0105, 2012)
  • Structuurplan van Leiden, 'Boomgaard van Kennis'
    Voor de locatie Nieuweroord geldt dat de Structuurvisie uit gaat van het bestaande beleid. Waar dat bestaande beleid niet gewijzigd wordt doordat het gebied lichtgrijs is op de kaart en niet expliciet benoemd wordt in de tekst gelden hier de kaders die zijn vastgelegd in het structuurplan van 1996: Boomgaard van kennis.
    In de structuurvisie wordt aandacht besteed aan een aantal gebieden met "hoogwaardig openbaar groen van belangrijke kwaliteit". Het Bos van Bosman wordt daartoe gerekend.  

Contact

Gemeente Leiden

Servicepunt Bouwen en Wonen www.leiden.nl/contact

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Nieuwsbrief

Sinds december 2014 is er een digitale nieuwsbrief over Nieuweroord.