Update: Werkzaamheden kruispunten Merenwijk - eerste rotonde bijna aangelegd

De afgelopen drie weken is er hard gewerkt aan het kruispunt Gooimeerlaan – Ketelmeerlaan. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de eerste rotonde is bijna aangelegd. Op vrijdag 21 juli en zaterdag 22 juli worden bij deze eerste rotonde de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt de tijdelijke weg langs de kruising verwijderd, zodat het asfalteren kan beginnen. Tenslotte wordt de belijning aangebracht. Deze werkzaamheden worden zaterdagavond 22 juli afgerond.

Op maandag 24 juli start de aannemer met de werkzaamheden aan de tweede rotonde op het kruispunt IJsselmeerlaan – Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan. Meer informatie over verkeershinder vindt u in het nieuwsbericht.

Nieuwsbrief:

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief!

Vragen?

Vanaf de start van de werkzaamheden tot en met de oplevering kunt u met al uw vragen terecht bij de omgevingsmanager van aannemersbedrijf AW Vessies Infra. In de vakantieperiode tot medio augustus is dit Floortje Verkade. Telefoonnummer: 06 - 3937 48 13, e-mail: fverkade@awgroep.nl.

Aanleg rotondes Merenwijk

In de maanden juli, augustus en september 2017 werkt de gemeente Leiden aan drie kruispunten in de Merenwijk. Inwoners van de Merenwijk zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd met een bewonersbrief.

 1. Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 2. IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 3. Zwartemeerlaan - Westlanderwerf | Groot onderhoud

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Uitgangspunten

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Bij het maken van het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De verkeersveiligheid moet verbeteren ten opzichte van huidige situatie. Dit uit zich in een duidelijke voorrangssituatie en een lagere gemiddelde snelheid
 • Integraal ontwerp waarbij de verkeersfunctie in de beleving van de groene bloemrijke omgeving opgaat zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen
 • Wegontwerp conform CROW richtlijnen waaronder eenduidige inrichting van kruisingen en rotondes
 • Groene aankleding is een essentieel en integraal onderdeel van het ontwerp
 • Inrichting moet aansluiten bij de wijk
 • Indien niet absoluut noodzakelijk geen bomen verwijderen van hun huidige standplaats
 • Uitgebreide participatie in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk
 • Rekening houden met voorzieningen ten behoeve van visueel gehandicapten
 • Ontwerpen conform het handboek inrichting openbare ruimte

Ontwerpen:

Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
 

Verkeershinder

3 Kruispunten in de Merenwijk | 19-06 t/m okt 2017 | Inrichten als rotonde en groot onderhoud

dinsdag, 13 juni 2017

Van maandag 19 juni tot en met oktober 2017 werkt aannemersbedrijf AW Vessies Infra aan drie kruispunten in de Merenwijk. Twee kruispunten worden heringericht tot rotonde en aan één kruispunt wordt groot onderhoud uitgevoerd.


Rotonde IJsselmeerlaan fase 3 t/m 7 | 24-7 t/m 17-9 | Aanleg rotonde en kruispunt

vrijdag, 21 juli 2017

Van medio juni tot en met 17 september 2017 werkt aannemersbedrijf AW Vessies Infra aan drie kruispunten in de Merenwijk. Twee kruispunten worden heringericht tot rotonde en aan één kruispunt wordt groot onderhoud uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn 22...