Update: Verplanten 4 bomen

Aankomende vrijdag 19 mei worden in de Merenwijk 4 bomen verplant. Het verplanten is nodig om de aanleg van 2 rotondes mogelijk te maken. Bij het kruipsunt Gooimeerlaan – Ketelmeerlaan worden 3 bomen verplant. Bij het kruispunt IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan wordt 1 boom verplant.

De vier bomen krijgen in overleg met de wijkvereniging een nieuwe plek in de groenstrook tussen de Gooimeerlaan en Bosrode.

Verkeershinder

Het verplanten van de bomen zal voor de nodige verkeershinder zorgen. De werkzaamheden zullen rond 7 uur in de ochtend starten. Het verplaatsen van de bomen zal na de ochtendspits plaatsvinden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het begin van de middag gereed.

Bekijk de nieuwe locaties van de bomen.

Aanleg rotondes Merenwijk

In de maanden juli, augustus en september 2017 werkt de gemeente Leiden aan drie kruispunten in de Merenwijk. Inwoners van de Merenwijk worden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd met een bewonersbrief.

 1. Het kruispunt Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan wordt ingericht als rontonde
 2. Het kruispunt IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan wordt ingericht als rotonde
 3. Op het kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf wordt groot onderhoud gepleegd

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Uitgangspunten

Bij het maken van het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De verkeersveiligheid moet verbeteren ten opzichte van huidige situatie. Dit uit zich in een duidelijke voorrangssituatie en een lagere gemiddelde snelheid
 • Integraal ontwerp waarbij de verkeersfunctie in de beleving van de groene bloemrijke omgeving opgaat zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen
 • Wegontwerp conform CROW richtlijnen waaronder eenduidige inrichting van kruisingen en rotondes
 • Groene aankleding is een essentieel en integraal onderdeel van het ontwerp
 • Inrichting moet aansluiten bij de wijk
 • Indien niet absoluut noodzakelijk geen bomen verwijderen van hun huidige standplaats
 • Uitgebreide participatie in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk
 • Rekening houden met voorzieningen ten behoeve van visueel gehandicapten
 • Ontwerpen conform het handboek inrichting openbare ruimte

Ontwerpen:

Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf

Verkeershinder

Kruispunten Merenwijk | 19 mei | verplanten bomen

dinsdag, 16 mei 2017

Aankomende vrijdag 19 mei worden in de Merenwijk 4 bomen verplant. Het verplanten is nodig om de aanleg van 2 rotondes mogelijk te maken.


Veerpolder | 01-05 t/m 09-06 | Veerpolderpad afgesloten

maandag, 1 mei 2017

De Padoxlaan gaat over in de Veerpolder. Zowel nood- en hulpdiensten als gebruikers in het gebied zijn in het geval van calamiteiten aangewezen op deze ontsluiting. Ten behoeve van de veiligheid gaat de werkorganisatie Hillegom, Lisse Teylingen een...