Update: Werkzaamheden kruispunten Merenwijk - eerste rotonde bijna aangelegd

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de kruising IJsselmeerlaan, Zwartemeerlaan, Westlanderwerf om te vormen tot een rotonde. Tijdens de uitvoering bleek het mogelijk om werkzaamheden uit verschillende fasen te combineren. Van 7 tot en met 9 september wordt het asfalt en de belijning aangebracht op de rijbaan. En op maandag 11 september wordt rood asfalt op de fietspaden aangebracht. Om de resterende werkzaamheden langs de weg goed en veilig uit te voeren, blijft de huidige verkeerssituatie gehandhaafd tot 20 september. 

Nieuwsbrief:

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief!

Vragen?

Vanaf de start van de werkzaamheden tot en met de oplevering kunt u met al uw vragen terecht bij de omgevingsmanager van aannemersbedrijf AW Vessies Infra. In de vakantieperiode tot medio augustus is dit Floortje Verkade. Telefoonnummer: 06 - 3937 48 13, e-mail: fverkade@awgroep.nl.

Aanleg rotondes Merenwijk

In de maanden juli, augustus en september 2017 werkt de gemeente Leiden aan drie kruispunten in de Merenwijk. Inwoners van de Merenwijk zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd met een bewonersbrief.

 1. Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 2. IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 3. Zwartemeerlaan - Westlanderwerf | Groot onderhoud

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Uitgangspunten

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Bij het maken van het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De verkeersveiligheid moet verbeteren ten opzichte van huidige situatie. Dit uit zich in een duidelijke voorrangssituatie en een lagere gemiddelde snelheid
 • Integraal ontwerp waarbij de verkeersfunctie in de beleving van de groene bloemrijke omgeving opgaat zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen
 • Wegontwerp conform CROW richtlijnen waaronder eenduidige inrichting van kruisingen en rotondes
 • Groene aankleding is een essentieel en integraal onderdeel van het ontwerp
 • Inrichting moet aansluiten bij de wijk
 • Indien niet absoluut noodzakelijk geen bomen verwijderen van hun huidige standplaats
 • Uitgebreide participatie in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk
 • Rekening houden met voorzieningen ten behoeve van visueel gehandicapten
 • Ontwerpen conform het handboek inrichting openbare ruimte

Ontwerpen:

Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
 

Verkeershinder

3 Kruispunten in de Merenwijk | 19-06 t/m okt 2017 | Inrichten als rotonde en groot onderhoud

dinsdag, 13 juni 2017

Van maandag 19 juni tot en met oktober 2017 werkt aannemersbedrijf AW Vessies Infra aan drie kruispunten in de Merenwijk. Twee kruispunten worden heringericht tot rotonde en aan één kruispunt wordt groot onderhoud uitgevoerd.


Rotonde IJsselmeerlaan fase 3 t/m 7 | 24-7 t/m 17-9 | Aanleg rotonde en kruispunt

vrijdag, 21 juli 2017

Van medio juni tot en met 17 september 2017 werkt aannemersbedrijf AW Vessies Infra aan drie kruispunten in de Merenwijk. Twee kruispunten worden heringericht tot rotonde en aan één kruispunt wordt groot onderhoud uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn 22...