Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek

In 2016 is de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek geactualiseerd. Met de wijzigingen wordt de strategie in overeenstemming gebracht met het nieuwe horecabeleid van de gemeente Leiden en wordt de beoogde ruimtelijke structuur op drie plekken zodanig aangepast dat een herontwikkeling van die plekken wél uitvoerbaar is of op een goed passende manier een groter programma tot gevolg kan hebben.

Bestemmingsplannen

Vigerend: