Het belangrijkste doel van dit project is om de Kaasmarkt aantrekkelijker te maken. Enerzijds door het plein opnieuw in te richten en te vergroenen, anderzijds door kleinschalige ontwikkelingen aan de randen mogelijk te maken. De ontwikkelingen aan de randen van het plein zorgen straks voor een beter ingekaderd plein, waar het fijn verblijven is. Belangrijke uitgangspunten zijn het behoud van zoveel mogelijk bomen en het behoud van parkeerplaatsen voor vergunninghouders en invaliden.

De herinrichting van de Kaasmarkt valt samen met (geplande) ontwikkelingen aan de randen van het plein. Twee marktpartijen hebben te kennen gegeven woningbouw te willen realiseren. De Kaasmarktschool, nu eigendom van de gemeente, zal worden verkocht.
Er is een klankbordgroep gevormd die de verschillende belanghebbenden in het proces vertegenwoordigt.

De gemeente werkt nauw samen met deze klankbordgroep op het gebied van stedenbouwkundige en planologische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt. De klankbordgroep adviseert de gemeente over de inrichting van het plein en over het ontwikkelen van woningbouwkavels langs de Oude Rijn, zogenaamde ‘grachtenpanden’. Daarnaast raadpleegt de gemeente de klankbordgroep voor massa en bouwhoogte voor de omliggende bouwinitiatieven.

Zie voor de wijze en inhoud van participatie de Inspraak- en participatienota onder ‘documenten’.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Volg ons ook op

Facebook
Icon Instagram
Twitter
YouTube