Planning

Op dit moment bereidt de gemeente het kaderbesluit voor waarin het advies van de klankbordgroep wordt meegenomen. De planning is om het kaderbesluit in januari ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. Na het kaderbesluit volgt een periode van het uitwerken van de kaders. Dit resulteert in een uitvoeringsbesluit, waarbij de gemeenteraad het uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden beschikbaar stelt. Dit uitvoeringsbesluit is voorzien in het najaar van 2018.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Volg ons ook op

Facebook
Icon Instagram
Twitter
YouTube