Samenhang planning projecten Houtkwartier

Door verschillende factoren is er een grote samenhang in de planning van de projecten in het Houtkwartier. Een van de bepalende factoren voor de planning is het Driestar College. Momenteel is het Driestar College gehuisvest in het ROC-schoolgebouw. Het Driestar College kan verhuizen op het moment dat de nieuwbouw langs de Kagerstraat gereed is, volgens planning voor het schooljaar 2016/2017. Tot op heden is op de ROC-locatie ook een gymzaal aanwezig die gebruikt wordt door de scholen in het Houtkwartier en een parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers van het Alrijne Ziekenhuis Leiden. De gymzaal op de ROC-locatie kan pas gesloopt worden als de sportzaal in de Kikkerpolder gerealiseerd is omdat er anders een tekort is aan capaciteit van gymzalen in de wijk ten behoeve van educatieve doeleinden. De sportzaal in de Kikkerpolder wordt in gebruik genomen in het schooljaar 2016/2017. Het Alrijne Ziekenhuis dient de parkeergarage ten behoeve van de parkeerbehoefte van medewerkers en bezoekers gereed te hebben voor de start van de herontwikkeling op de ROC-locatie. In het najaar van 2016 kunnen de eerste werkzaamheden voor de herontwikkeling van de ROC-locatie plaatsvinden.

Leidsch Houtkwartier

1e kwartaal 2015 Begonnen met de bouw van de grondgebonden woningen en appartementencomplex
3e kwartaal 2015 Oplevering grondgebonden woningen
4e kwartaal 2015 Oplevering appartementencomplex

Driestar College en sportaccommodatie Houtkwartier

2e kwartaal 2015 Begonnen met de bouw van het Driestar College, de sportaccommodatie en parkeervoorziening
3e kwartaal 2016 Oplevering van de nieuwbouw

ROC-locatie

2e kwartaal 2015 Start verkoop woningen
3e kwartaal 2016 Sloop ROC-schoolgebouw en start nieuwbouw woningen, appartementen en zorgvoorziening
2017 Oplevering woningen, appartementen en zorgvoorziening

Sportzaal Houtkwartier

4e kwartaal 2015 Start bouw sportzaal Kikkerpolder
3e kwartaal 2016 Oplevering sportzaal

Parkeergarage Alrijne Ziekenhuis Leiden

3e kwartaal 2015 Start bouw parkeergarage
4e kwartaal 2015 Oplevering parkeergarage

Zie ook

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Nieuwsbrief

Sinds april 2012 is er een digitale nieuwsbrief over Dieperhout.