Het idee

De gemeente Leiden wil de Haarlemmerstraat voorzien van een nieuwe inrichting die past bij de historische binnenstad en recht doet aan de Rijndijk en diversiteit aan functies in de straat. Levendig, veelzijdig en ontspannen zijn kernwaarden uit de visie Haarlemmerstraat (RMC) waar het ontwerp een bijdrage aan moet leveren. De straat krijgt straks veel meer dan nu een eigen identiteit en uitstraling. Samen met ondernemers, bewoners en verdere partners in de stad is via meedenksessies ontworpen aan een schetsontwerp die de Haarlemmerstraat als prettig verblijfsklimaat versterkt en tevens bijdraagt aan een aantrekkelijkere winkelstraat.

Het hele projectgebied van bovenaf bekeken (klik op afbeelding voor vergroting)
Overzicht projectgebied

De kwaliteitsverbetering van de Haarlemmerstraat hangt samen met andere projecten in de binnenstad zoals wonen boven winkels, historische winkelpuien en inrichting hoogwaardig openbaar vervoer (Centrumroute). Met als gemeenschappelijk doel een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare binnenstad. Met de nieuwe inrichting sluit de Haarlemmerstraat beter aan bij onze historische binnenstad. Zodat bezoekers en bewoners hier straks plezierig worden verrast en prettig verblijven en winkelen, in de Stad van Ontdekkingen.

Wat gaat er gebeuren?

Door de herinrichting wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met meer plezier in de straat verblijven. Als de straat gezelliger wordt, willen mensen er graag zijn, bijvoorbeeld om te wonen en winkelen. Ook worden panden weer interessanter voor verkoop en/of verhuur.

Impressie Haarlemmerstraat overdag
Een impressie van hoe de Haarlemmerstraat er over een aantal jaar overdag en 's avonds uit kan zien.
Impressie Haarlemmerstraat 's avonds


Daarnaast wil de gemeente zorgen dat de delen van de Haarlemmerstraat die minder druk zijn, ook aantrekkelijk worden en blijven voor zowel winkelen als andere functies zoals wonen of werken.  dan winkelen.

Het doel van het project is de herinrichting van de openbare ruimte in de Haarlemmerstraat.  Bij de herinrichting worden de volgende onderdelen meegenomen:

  • Herinrichting van de openbare ruimte,  rekening houdend met de geschiedenis van de straat en de Leidse identiteit;
  • Voetgangersverkeer behoudt prioriteit;
  • Het vernieuwen van de openbare verlichting
  • Zoeken naar mogelijkheden voor groen, beperken van overbodig straatmeubilair;
  • Verbeteren van de verkeerssituatie ten aanzien van mix van voetgangers, fietsers en laad en losverkeer, met name bij de kruispunten;
  • Onderzoek naar verkeer en ontwerp versus functies;
  • Kijken naar nieuwe opties voor het fietsparkeren bij de Lange Mare en in de stegen.

Lange Mare

Een impressie van hoe de Lange Mare er uit komt te zien.

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?

Nieuwsblog

Binnenstad

Lees hier het laatste nieuws over de Haarlemmerstraat

Volg ons ook op

06-22926962
Facebook
Icon Instagram
Twitter
YouTube