Veelgestelde vragen

Toon alles / Verberg alles

Waarom wordt het Combibad de Vliet gebouwd?

De bestaande zwembaden De Zijl en Vijfmeibad voldoen niet (meer) aan hedendaagse eisen die aan een zwemaccommodatie worden gesteld. Dit geldt zowel voor waterpolo op (inter)nationaal topsportniveau als kortebaan zwemmen op nationaal niveau. Voor waterpolo stapt de KNZB over 2 jaar over op aangescherpte minimale eisen aan accommodaties voor het hoogste niveau competitiewedstrijden. De KNZB heeft aangegeven voor het Vijfmeibad dispensatie te verlenen zolang de nieuwbouw nog niet gereed is. Nieuwbouw van een binnenzwembad is dus nodig om aan de hedendaagse eisen voor waterpolo en kortebaan zwemmen te kunnen voldoen.

Wat is een Combibad en hoe ziet dat er uit?

De term ‘Combibad’ staat voor de combinatie van een binnenbad en een buitenbad. Om dit te realiseren wordt aan het bestaande buitenzwembad De Vliet een nieuw binnenzwembad gebouwd. Zoals aangegeven wordt het bestaande buitenbad De Vliet gerenoveerd. Het totale zwemcomplex (zowel binnen als buiten) is het Combibad.

Welke functies krijgt het nieuwe Combibad?

Het Combibad zal na voltooiing bestaan uit:

  • Binnenbad van 35x25,4 meter met alle hierbij behorende faciliteiten zoals onder andere kleedruimten, horeca en tribune.

  • Buitenaccommodatie bestaande uit een 50 meterbad, instructiebad, peuterbad en een ligweide.

Waar komt het Combibad?

Grenzend aan het bestaande buitenbad De Vliet wordt het nieuwe binnenzwembad gebouwd.
Momenteel vindt nader onderzoek plaats naar de precieze plek op De Vliet. Het totale zwemcomplex (binnen en buiten) vormt het nieuwe Combibad.

Hoe ziet de planning eruit en wanneer is het Combibad De Vliet klaar?

Op 10 september 2015 heeft de gemeenteraad van Leiden de kaders voor het Combibad vastgesteld. Momenteel wordt het project nader uitgewerkt. Zo spoedig mogelijk na het raadsbesluit over de binnensportaccommodaties (medio 2017) wordt aan de gemeenteraad een Uitvoeringsbesluit voorgelegd. Hierna zal de (Europese) aanbesteding worden gestart. Na een gedegen ontwerp- en voorbereidingstijd zal medio 2019 de bouw van start gaan. Renovatie van het buitenbad zal in de winterperiode plaatsvinden. Oplevering van het gehele complex staat gepland voor 2020.

Hoe is de participatie van stakeholders en belanghebbende geregeld?

Specifiek voor dit project is een klankbordgroep ingesteld. Deze bestaat uit een afvaardiging van de gemeente Leiden, de zwemverenigingen, Actiecomité Red de Vliet, Vrienden van Red De Vliet, Leidse Reddingsbrigade en Wijkvereniging Vlietpoort. De klankbordgroep wordt geraadpleegd, maar is niet besluitvormend. De klankbordgroep komt ongeveer 1x per maand bij elkaar, of zoveel meer of minder dan noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep minimaal tot 1 jaar na afronding van het project in stand blijft. Andere belanghebbenden worden op ad hoc basis in meer dan wel mindere mate bij het proces betrokken.

Wat gebeurd er met de zwembad De Zijl en het Vijfmeibad?

Zwembad De Zijl blijft ongewijzigd. Na ingebruikname van het Combibad De Vliet wordt het Vijfmeibad gesloten en op termijn afgebroken.

Blijft het buitenbad De Vliet open tijdens de bouwwerkzaamheden?

De zomeropenstelling van het buitenbad blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit is als beslispunt 1.f opgenomen in het Kaderbesluit van 10 september 2015.