De planning in beeld

Welke uitwerkingen vinden er de komende periode plaats?

• Opstellen Technisch Programma van Eisen in samenspraak met de klankbordgroep
• Overige werkzaamheden (onder andere):
   - Onderzoek participatie van de verenigingen in de exploitatie
   - Nadere uitwerking duurzaamheid en subsidieaanvraag
   - Actualiseren investering- en exploitatieramingen
   - Bepalen aanbestedingsstrategie
   - Opstellen raadsvoorstel Uitvoeringsbesluit

De gedetailleerde planning voor Combibad de Vliet ziet er als volgt uit:

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.