Leidse Binnenstad Index: graadmeter binnenstad economie

De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28 indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar.
De Leidse Binnenstad Index 2016 staat op 115. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond deze op 106, een jaar later op 109 en in 2015 op 110. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen, Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.
De 28 indicatoren geven een veelzijdig beeld van de stand van zaken. Natuurlijk toont de totale index hoeveel beter het gaat (of niet), maar de werkelijke betekenis van de index zit in de indicatoren: wat is het beeld dat wordt opgeroepen? Waar gaat het goed, waar beter, waar blijft het achter? En belangrijker nog: wie moet daar wat aan doen?
De Leidse Binnenstad Index geeft geen verdere uitleg over wat de cijfers betekenen voor de stad. Iedereen is vrij om de cijfers interpreteren. Hiermee leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan transparantie, aan publiek debat en aan het mobiliseren van de noodzakelijke betrokkenheid van velen in het verbeteren van de Leidse binnenstadeconomie.

Klik hier voor de Leidse Binnenstad Index van 2016.  

De vijf thema’s

 

De Leidse Binnenstad Index van 2015

In de Leidse Binnenstad Index van 2015 (pdf 700 kb)  is de uitwerking en verantwoording van de vijf thema’s opgenomen. Per thema geven we aan welk aspect wordt belicht. Ook worden de afzonderlijke indicatoren die het thema vormen toegelicht. Per indicator geven we aan op welke absolute cijfers deze betrekking heeft, welk ijkjaar en welke bron is gebruikt.

Bij het samenstellen van de Leidse Binnenstad Index zijn methodologische keuzes gemaakt. We zetten de antwoorden die we hebben gegeven op de methodische vragen in de verantwoording op een rijtje. Wij verwachten dat deze transparantie de waardering voor de Leidse Binnenstad Index groter zal maken.

Passantentelling

De gemeente Leiden maakt gebruik van passantentellingen om de drukte in (binnen)stad te meten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wifi-tracking op 15 locaties. Die tellingen worden vooral gebruikt om de resultaten van het programma Binnenstad te beoordelen: leiden alle maatregelen in de binnenstad tot meer bezoekers? Bij het verkrijgen van die tellingen speelt privacy van mensen natuurlijk een grote rol. De gemeente ziet erop toe dat de Wet bescherming persoonsgegevens goed wordt nageleefd. Zo ontvangt de gemeente geen persoonsgebonden of privacy gevoelige gegevens. Wilt u meer weten over hoe uw privacy wordt behandeld? Kijk daarvoor bij de leverancier van deze gegevens http://citytraffic.nl/site/page/privacy. Op http://citytraffic.nl/site/locaties wordt een overzicht gegevens van de locaties waar de passanten worden geteld. Zoek daarop met het filter ‘Leiden’.


Bekijk ook berichten in het nieuwsoverzicht

Volg ons via

twitter
linkedin
flickr