Leidse Binnenstad Index: graadmeter binnenstad economie

De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. Dit gebeurt aan de hand van 28 verschillende indicatoren, verdeeld over vijf thema’s. De index toont hoeveel beter het gaat (of niet), maar de werkelijke betekenis zit in de indicatoren: wat is het beeld dat wordt opgeroepen? Waar gaat het goed, waar beter en waar blijft het achter?

Het uitgangspunt van de index is het ijkjaar 2008 met een waarde van 100. Een index hoger dan 100, geeft aan dat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor staat. De Leidse Binnenstad Index van 2015 staat op 110.

De Leidse Binnenstad Index geeft geen uitleg over wat de cijfers betekenen voor de stad. Iedereen is vrij om de cijfers te interpreteren. Hiermee dragen wij bij aan transparantie, publiek debat en het mobiliseren van de noodzakelijke betrokkenheid in het verbeteren van de Leidse binnenstadeconomie.  

De vijf thema’s

 

De Leidse Binnenstad Index van 2015

In de Leidse Binnenstad Index van 2015 (pdf 700 kb)  is de uitwerking en verantwoording van de vijf thema’s opgenomen. Per thema geven we aan welk aspect wordt belicht. Ook worden de afzonderlijke indicatoren die het thema vormen toegelicht. Per indicator geven we aan op welke absolute cijfers deze betrekking heeft, welk ijkjaar en welke bron is gebruikt.

Bij het samenstellen van de Leidse Binnenstad Index zijn methodologische keuzes gemaakt. We zetten de antwoorden die we hebben gegeven op de methodische vragen in de verantwoording op een rijtje. Wij verwachten dat deze transparantie de waardering voor de Leidse Binnenstad Index groter zal maken.

Passantentelling

De gemeente Leiden maakt gebruik van passantentellingen om de drukte in (binnen)stad te meten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wifi-tracking op 15 locaties. Die tellingen worden vooral gebruikt om de resultaten van het programma Binnenstad te beoordelen: leiden alle maatregelen in de binnenstad tot meer bezoekers? Bij het verkrijgen van die tellingen speelt privacy van mensen natuurlijk een grote rol. De gemeente ziet erop toe dat de Wet bescherming persoonsgegevens goed wordt nageleefd. Zo ontvangt de gemeente geen persoonsgebonden of privacy gevoelige gegevens. Wilt u meer weten over hoe uw privacy wordt behandeld? Kijk daarvoor bij de leverancier van deze gegevens http://citytraffic.nl/site/page/privacy. Op http://citytraffic.nl/site/locaties wordt een overzicht gegevens van de locaties waar de passanten worden geteld. Zoek daarop met het filter ‘Leiden’.


Bekijk ook berichten in het nieuwsoverzicht

Volg ons via

twitter
linkedin
flickr