Passantentellingen

De gemeente Leiden maakt in de binnenstad gebruik van een passantentelsysteem van het bedrijf CityTraffic. Het bedrijf telt op die manier hoeveel bezoekers de binnenstad krijgt. Met deze kennis kan de gemeente de kwaliteit en de beleving van de binnenstad verbeteren. Er zijn in Leiden 13 locaties met een telpunt.

Hoe werkt de telling?

CityTraffic gebruikt een systeem waarbij een telpunt (een ‘sensor’) het wifisignaal van een smartphone herkent. Omdat de meeste mensen een smartphone hebben, is de telling heel nauwkeurig. Het is met dit systeem niet mogelijk om toegang te krijgen tot uw smartphone of uw identiteit.

Wet bescherming persoonsgegevens

De privacy van u en andere bezoekers van de binnenstad vindt de gemeente en CityTraffic heel belangrijk. Daarbij houden beide partijen zich bij de passantentelling aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Er zijn bij de gemeente Leiden en bij Citytraffic geen persoonsgebonden of privacygevoelige gegevens bekend. En de gegevens zijn niet herleidbaar of identificeerbaar. Wilt u meer weten over hoe de gemeente en CityTraffic omgaan met uw privacy? Kijk dan op de website van CityTraffic.

Wilt u niet meedoen aan passantentelling?

Meldt de mobiele apparaten die u af wilt melden aan voor het opt-out register. Daarmee telt CityTraffic uw MAC-adres niet langer mee in de onderzoeken. Het MAC-adres is het unieke identificatienummer van uw mobiele apparaat.